Blog

04 Oct
0

Aicinu balsot par Jauno Vienotību – par 13. sarakstu

Dārgie, draugi, domubiedri un atbalstītāji,

Mēs visi esam ļoti izšķirošas izvēles priekšā, proti, jau pēc ļoti neilga laika izlemsim, kāda Latvijas valsts būs ne tikai nākamos četrus gadus, bet kā iezīmēsim Latvijas valsts nākotni uz daudz ilgāku laiku. Tāpēc 13. Saeimas vēlēšanās es aicinu Jūs balsot par 13 sarakstu.

 

Par Jaunās Vienotības komandu.

Jaunās Vienotības programmas pamatā ir celt vidējās algas Latvijā, lai tās sasniegtu 1500 eiro mēnesī. Tas ir izdarāms, tikai jāsakārto 5 pamatjomas. Pirmkārt, mums ir jānodrošina kvalitatīva izglītība visiem Latvijas jauniešiem. Otrkārt, mums ir jānodrošina kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe ikvienam Latvijas iedzīvotājām. Treškārt, mums ir jāatjauno Latvijas valstī tiesiskums un taisnīgums, lai mēs ticētu valstij, ticētu sev, tad arī ekonomika augs. Ceturtkārt, drošība – iekšējā drošība, arējā drošība, ES, NATO. Ir ļoti svarīgi turpināt uzsākto ceļu. Piektkārt, mums ir jāsakārto uzņēmējdarbības vide un jāatjauno Latvijas reputācija pasaulē tā, lai uzņēmēji teiktu – Latvijā ir droši investēt, Latvijā es nopelnīšu naudu.

 

Prioritāri strādājot šajās nozarēs, mēs panāksim, ka vidējā alga Latvijā būs 1500 eiro mēnesī.

 

Ar Jaunās Vienotības spēcīgo komandu tas ir iespējams.

 

Es jau labu laiku esmu uzkrājis pieredzi, aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Parlamentā, kas man arī ir ļāvis labāk saredzēt tos trūkumus, kas atšķir Latviju no turīgākām Eiropas valstīm. Kopumā uz priekšu mēs vēl tiekam – es nepiekrītu, tiem, kas bļauj, ka Latvijā “viss ir slikti”, tomēr ir tendences, kas ļoti nopietni satrauc. Pārāk daudz lietu Latvijā tiek atstātas novārtā, tās netiek novestas līdz galam, kļūdas netiek labotas, ļoti bieži pie varas esošajiem trūkst politiskās drosmes pieņemt tos lēmumus, kas ir jāpieņem. Šādā veidā, draugi mīļie, mēs stagnēsim, nevis veidosim Latviju par plaukstošu valsti. Daudziem Latvijas politiķiem ir sācis šķist, ka lietas notiek pašas no sevis, ka Eiropa kaut kādā veidā visu sakārtos. Taču tā nekad nebūs. Valsts vadīšana nav gaidīšana, tā ir uzstājība. Tāpēc es esmu izlēmis atgriezties strādāt Latvijā un kandidēt uz Ministru prezidenta amatu. Es esmu gatavs vadīt valsti. Es uzskatu, ka Latvijas valstij ir spoža nākotne, un ir visas iespējas nodrošināt, ka mūsu jaunieši aug spēcīgā, ekonomiski attīstītā un taisnīgā valstī. Latvija jau šobrīd ir izdevusies valsts, bet mēs varam vēl daudz, daudz vairāk!

 

13. Saeimas vēlēšanās es aicinu Jūs balsot par 13. sarakstu – par Jauno Vienotību!

Ar pārliecību par Latviju!

 

Jūsu Krišjānis Kariņš,
Ministru prezidenta amata kandidāts

Lasīt vairāk
04 Oct
0

Jaunās Vienotības avīze Rīgā

Mūsu mērķis ir veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celt tautas labklājību, radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavot Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem.

Lejupielādē Jaunās Vienotības Rīgas avīzi šeit un uzzini, kā mēs to panāksim!


 

 

Lasīt vairāk
03 Oct
0

Jaunās Vienotības avīze Zemgalē

Mūsu mērķis ir veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celt tautas labklājību, radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavot Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem.

Lejupielādē Jaunās Vienotības Zemgales avīzi šeit un uzzini, kā mēs to panāksim!

Zemgale

Lasīt vairāk
03 Oct
0

JAUNĀ VIENOTĪBA vienojas par sadarbību ar LIZDA

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA ir vienojusies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) par sadarbību un atbalstu izglītības un  zinātnes jautājumu risināšanā.

“Mūs vieno daudz kopīgu mērķu. Kā pašus svarīgākos vēlos uzsvērt turpināt darbu turpmākai pedagogu atalgojuma celšanai un skolotāja profesijas prestiža celšanai sabiedrībā, lai arvien vairāk skolotāja profesijai piesaistītu jaunus un talantīgus cilvēkus. Esmu gandarīts, ka kopā mums izdevās pārliecināt partnerus valdībā un rast iespēju celt skolotāju atalgojuma jau no šā gada 1.septembra,” pauž Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs, partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA pārstāvis.

Partija VIENOTĪBA kopā ar partijām “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija” kopīgam startam 13.Saeimas vēlēšanām ir izveidojušas partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Tās valdes priekšsēdētājs un Ministru prezidenta amata kandidāts ir Krišjānis Kariņš.

Informāciju sagatavoja:
Sandris Sabajevs
partijas VIENOTĪBA/ partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA preses sekretārs
Tel. nr. 22087726

Lasīt vairāk
03 Oct
0

JAUNĀ VIENOTĪBA iestājas par lauksaimnieku interesēm, parakstot sadarbības memorandus ar Zemnieku saeimu un Zemnieku federāciju

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA iestājas par lauksaimnieku interesēm un šonedēļ ir parakstījusi sadarbības memorandus ar biedrībām “Zemnieku saeima” un “Latvijas Zemnieku federācija”.

 

“Mums rūp lauku apdzīvotība un lauksaimnieciskā ražošana Latvijā. Būsim gandarīti aizstāvēt Latvijas zemnieku intereses, jo zemnieks ir Latvijas lauku pamatvērtība. Augsti novērtēju JAUNĀS VIENOTĪBAS apņemšanās, jo, būdams lauksaimnieks, apzinos, cik svarīga ir izpratne par lauku reģionu vajadzībām politiskā līmenī,” uzsver Ansis Saliņš, JAUNĀS VIENOTĪBAS zemkopības ministra amata kandidāts un 13.Saeimas deputāta kandidāts Zemgalē.

 

Parakstot sadarbības memorandu ar Zemnieku saeimu un Latvijas Zemnieku federāciju, JAUNĀ VIENOTĪBA apņemas sadarboties ar lauksaimniekiem, lai nodrošinātu būtisku pasākumu ieviešanu lauksaimniecības un lauku attīstības atbalstam, kā arī, lai nākamo 10 gadu laikā panāktu, ka laukos ģimenes saimniecības veido sabiedrības vidusslāni.

 

Partija VIENOTĪBA kopā ar partijām “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija” kopīgam startam 13.Saeimas vēlēšanām ir izveidojušas partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Tās valdes priekšsēdētājs un Ministru prezidenta amata kandidāts ir Krišjānis Kariņš.

 

Informāciju sagatavoja:
Sandris Sabajevs
partijas VIENOTĪBA/ partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA preses sekretārs
Tel. nr. 22087726

Lasīt vairāk
02 Oct
0

Jaunās Vienotības avīze Kurzemē

Mūsu mērķis ir veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celt tautas labklājību, radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavot Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem.

Lejupielādē Jaunās Vienotības Kurzemes avīzi šeit un uzzini, kā mēs to panāksim!
Lasīt vairāk
02 Oct
0

Dmitrijs Golubevs: efektīvā valsts pārvalde – 5 veicamie darbi

Ko es gribētu paveikt, lai padarītu valsts pārvaldi mazāku, ātrāku un pieejamāku?

 

Manuprāt, virsuzdevums, ķeroties klāt pie valsts pārvaldes, ir iedzīvināt radikāli jaunu principu, ka valsts pārvaldes mērķis ir palīdzēt un atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējius, nevis sodīt. Šim principam ir jācaurvij visa pārvalde. Ierēdnim ir jābūt klienta advokātam un jācīnās par iespējami ātru risinājumu. Ja ierēdnis redz, kā paātrināt vai uzlabot procesu, mainot kaut ko, viņam ir jānāk ar iniciatīvu, un šī iniciatīva nedrīkst būt nopelta.

 

Jāizstrādā un jāievieš centralizēta stratēģija e-pārvaldei. Tā būs iedzīvotājiem un uzņēmējiem draudzīga, neprasīs lieku informāciju, strādās no mobilajām iekārtām un planšetēm, un, protams, ietvers visus pakalpojumus. Atceroties problēmas ar e-skolas un e-veselības ieviešanu, visai šai saimniecībai noteikti ir nepieciešama viena, profesionāla virsvadība. Daudzas iestādes iedomājas, ka e-pārvalde ir vienkārši esošo papīra dokumentu pārtaisīšana par Word dokumentiem, vai, labākajā gadījumā, tabuliņām pārlūkprogrammā. Tā, par laimi, nav, un patiesībā elektroniskā pārvalde nozīmē visu procesu pakārtošana elektroniskai videi, citu reģistru sajūgšana ar ievades procesu, tā vienkāršošana un minimizēšana. Tas nevien atvieglotu darbu kā klientiem, tā arī pašiem ierēdņiem, jo nebūs jāpārdrukā iesniegtie Word dokumenti savās sistēmās, bet arī ļautu uzņēmējiem būvēt jaunus un inovatīvus pakalpojumus, saslēdzoties ar daudzām iestādēm vienlaicīgi.

 

Lai gan iestādēm jau tagad nevajadzētu prasīt no iedzīvotājiem lieku informāciju, tomēr tas notiek. Tāpēc ir jāsper solis tālāk, un tieši un konkrēti jāaizliedz prasīt informācija, kas jau ir kādas iestādes rīcībā, un visādas pilnvaras un citi dokumenti, kas jau ir kādos reģistros. Piemēram, lai arī informācija par iegūto autovadītāja apliecību ir policijas rīcībā, braukt bez tās apliecības aizvien ir sodāms pārkāpums – šādas lietas ir jāizskauž.

 

Daudzas iestādes Latvijā ir ka tādas mazas karalistes, kas jūtas jo varenākas, jo lielāks darbinieku, īpašumu un apgrozījuma skaits tām ir, taču tas nav saimnieciski. Iestādēm ir jāpilda tikai viņu pašu funkcijas, bet ēku apsaimniekošanas, grāmatvedības, kurjera un tamlīdzīgus pakalpojumus sniegs vai nu privātais bizness, kas vienmēr to darīs efektīvāk, nekā valsts, vai nu centralizētais valsts dienests. Piemēram, var izveidot centralizēto grāmatvedības dienestu un aizliegt iestādēm nodarbināt grāmatvežus. Savukārt, piegādes ir krietni efektīvākas, ja tās veic lielā apjomā, jo tad ir iespējams izvēlēties piemērotāku transportu, optimālāk plānot maršrutus un nebraukt ar pustukšu mašīnu.

 

Elastīga darba apmaksas sistēma valsts pārvaldes darbiniekiem radīs iespēju ar mazāk cilvēkresursiem padarīt lielāku darba apjomu. Skopais maksā divreiz, un mēs neesam tik bagāti, tāpēc ir jānodarbina labākie cilvēki un tie arī jānotur. Vienlaicīgi, ir jāievieš arī atbildība par nepaveikto. Tāpat ir jāstiprina Valsts Kontrole, lai tā varētu veikt pilnvērtīgas un regulāras revīzijas un reāli sodīt ierēdņus par valstij radītajiem zaudējumiem.

 

Un visbeidzot, ir jāaptur normatīvo aktu plūdi. Mūsu likumdevēji ir apslimuši ar normatīvismu jeb tieksmi visu aprakstīt pēc iespējas sīkāk. Tā, mūsu civillikumu pieņēma vēl Kārlis Ulmanis 1937. gadā, un tas aizvien runā par pūru. Savukārt likums par uzņēmumu ienākuma nodokli 20 gadu laikā pamanījās izaugt no 8 tūkstošiem vārdu līdz 31 tūkstotim. Vēl viens piemērs ir Vispārējās datu regulas ieviešana: ilglaicīgi Latvijā tā netika ieviesta, un beigās tika izveidots ļoti sadrumstalots regulējums. Jāuzsāk funkciju, procesu un normatīvo aktu audits, mērķtiecīgi strādājot pie iespējami ātrāk un vieglāk izpildāma un izprotama normatīvā regulējuma, ar mazāk izņēmumiem. Viens no veidiem, kā arī piespiest iestādes pašas par to rūpēties ir princips, ka ieviešot ikvienu jaunu regulējumu valstī, vajag atcelt divus jau spēkā esošus noteikumus, instrukcijas u.tml.

 

Neapmierinātība ar pārlieku lielu birokrātiju un valsts pārvaldes neefektivitāti, nepārskatāmību un izmēru ir teju universāla visiem sabiedrības locekļiem. Valsts pārvaldes institūciju kvalitāte ir viens no biežāk minētiem aizbraukšanas iemesliem, tā ir arī nodokļu nemaksāšanas un vispārējā tiesiskā nihilisma pamatiemesls. Bez efektīvas un cilvēkus apmierinošas pārvaldes nav iespējama demokrātija un sabiedrības stabilitāte ilgtermiņā.

 

Pildot šos piecus uzskaitītos darbus un iedzīvinot valsts pārvaldes mērķi atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, būs iespējams ievērojami samazināt valsts pārvaldes nodarbināto skaitu, padarīt to efektīvāku, ātrāku un pievilcīgāku; būs iespējams atjaunot sabiedrisko kontraktu un pārlauzt tradīciju uztvert valsti kā kaut ko ārpus pilsoņiem eksistējošu.

Lasīt vairāk
01 Oct
0

JAUNĀ VIENOTĪBA apņemas iestāties par Latvijas Pensionāru federācijas prasību īstenošanu 13.Saeimā

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA, izvērtējot Latvijas Pensionāru federācijas izvirzītās prasības partijām, kas balotēsies 13.Saeimas vēlēšanām, atzīst, ka pie virknes izvirzīto prasību īstenošanas darbs jau ir uzsākts, tās ir izpildāmas un apņemas, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS ievēlētie deputāti 13.Saeimā iestāsies par to īstenošanu.

“Ikviens seniors ir pelnījis cieņpilnu attieksmi no valsts, lai šodiena būtu labāka par vakardienu. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai senioriem būtu nepieciešamais nodrošinājums un stabilitāte. Tāpēc arī šodien – starptautiskajā Senioru dienā – vēlos vēlreiz uzsvērt, ka tikai ciešā sadarbībā ar senioru organizācijām, kopā sarunājoties un sadzirdot vienam otru, ir iespējams panākt risinājumus, kas ir vislabākie senioriem. Mūsu mērķis ir panākt, lai senioru dzīve kļūst labāka. Tādēļ paužam apņemšanos ciešā sadarbībā neatliekami risināt šajā dokumentā minētos jautājumus,” pauž Jānis Reirs, labklājības ministrs, JAUNĀ VIENOTĪBA Zemgales saraksta līderis.

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA izvērtēja Latvijas Pensionāru federācijas domes 2018.gada 28.maijā pieņemto lēmumu “ Latvijas Pensionāru federācijas prasības partijām, kas balotēsies LR 13.Saeimas vēlēšanās”. 

Partija VIENOTĪBA kopā ar partijām “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija” kopīgam startam 13.Saeimas vēlēšanām ir izveidojušas partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Tās valdes priekšsēdētājs un Ministru prezidenta amata kandidāts ir Krišjānis Kariņš.

Informāciju sagatavoja:
Sandris Sabajevs
partijas VIENOTĪBA/ partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA preses sekretārs
Tel. nr. 22087726

Lasīt vairāk
01 Oct
0

JAUNĀ VIENOTĪBĀ atgriežas Loskutovs, Dālderis, pievienojas Demiters un vēl 5 biedri

Partiju apvienībā JAUNĀ VIENOTĪBA ietilpstošās partijas VIENOTĪBA valde šodien partijas rindās uzņēma astoņus jaunus biedrus, to vidū Saeimas deputātus Alekseju Loskutovu un Intu Dālderi, kā arī Talsu uzņēmēju Edmundu Demiteru. 

“Man vienmēr ir bijušas tuvas VIENOTĪBAS ideoloģiskās nostādnes, un tagad, kad partija spējusi būtiski mainīties un strādāt kā komanda, vēlos pilnvērtīgi iekļauties tās darbā, ” pauda Ints Dālderis.

“VIENOTĪBA pēdējā gada laikā ir būtiski mainījusies, kļūstot par ideoloģiski saliedētu, profesionālu politisku spēku, kam ir svarīgi tiesiskuma un demokrātijas nostiprināšanas jautājumi. Tie bija noteicošie faktori, lai atgrieztos partijas biedru rindās,” savu izvēli pamatoja Aleksejs Loskutovs. 

Valde šodien partijā vēl uzņēma arī Māru Ulmi, Kārli Lukstaraupu un Ilonu Lusti Rīgas nodaļā,  Jāni Grahoļski un Māri Rozenbergu Talsu nodaļā.

Partiju apvienībā JAUNĀ VIENOTĪBA ir vairāk nekā 3000 biedru.

Partija VIENOTĪBA kopā ar partijām “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija” kopīgam startam 13.Saeimas vēlēšanām ir izveidojušas partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Tās valdes priekšsēdētājs un Ministru prezidenta amata kandidāts ir Krišjānis Kariņš.

 

Informāciju sagatavoja:
Sandris Sabajevs
partijas VIENOTĪBA/ partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA preses sekretārs
Tel. nr. 22087726

Lasīt vairāk
30 Sep
0

Jaunās Vienotības avīze Latgalē

Mūsu mērķis ir veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti un celt tautas labklājību, radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro un sagatavot Latviju 21. gadsimta izaicinājumiem.

Lejupielādē Jaunās Vienotības Latgales avīzi šeit un uzzini, kā mēs to panāksim!

Lasīt vairāk