fbpx

Blog

12 Mar
0

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Foto: Ministru kabinets

Lasīt vairāk
10 Mar
0

Kariņš uzdevis vairākām ministrijām sniegt vērtējumu par koronavīrusa izplatības ietekmi uz tautsaimniecību un spriedīs par atbalsta iespējām uzņēmējiem

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir izdevis rezolūciju, atbilstoši kurai finanšu, ekonomikas, satiksmes un zemkopības ministriem steidzami, 5 darba dienu laikā, ir jāiesniedz vērtējums par koronavīrusa izplatības ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tāpat Kariņš ar Latvijas Bankas prezidentu un ministriem spriedīs par atbalsta iespējām uzņēmējiem.

Ministru prezidents ir lūdzis iesniegt arī iespējamos attīstības scenārijus koronavīrusa izplatības ietekmei uz Latvijas ekonomiku. Līdzīgu lūgumu K. Kariņš ir nosūtījis arī Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam.

Vienlaikus Ministru prezidents ceturtdien, 12.martā, plkst. 16:00, Ministru kabineta telpās  ar Latvijas Bankas prezidentu un atbildīgajiem ministriem izvērtēs koronavīrusa izplatības radītās sekas uz ekonomiku un konkrētu rīcību Latvijas uzņēmēju atbalstam.

Sandris Sabajevs
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: 67082865
E-pasts: Sandris.Sabajevs@mk.gov.lv

Lasīt vairāk
07 Mar
0

Vilnis Ķirsis: JAUNĀ VIENOTĪBA ir gatava pašaizliedzīgam darbam, lai savestu Rīgu kārtībā

Rīga ir Latvijas sirds. Ja par sirdi nerūpējas, izturas nevērīgi, slimo viss ķermenis. Rīga desmit gadus ir atstāta novārtā un apzināti pretnostatīta Latvijai. Rīga zaudē savas vēsturiskās priekšrocības un ir vienīgā Baltijas valstu galvaspilsēta, kurā iedzīvotāju skaits samazinās. Pēc OECD misijas Latvijā secinātā, Rīga šobrīd ir attīstīta par 30% zem sava potenciāla. JAUNAJAI VIENOTĪBAI ir reāls plāns kā savest mūsu pilsētu kārtībā,” šodien, uzrunājot partijas biedrus sacīja partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA līderis Rīgā Vilnis Ķirsis.

Prezentējot 15 punktu plādu darbiem Rīgā, V. Ķirsis uzsvēra tā galvenās prioritātes – ir jāturpina izskaust korupcija pilsētas domē, tās struktūrās un kapitālsabiedrībās, nekavējoši jāsāk Rīgas ielu, ietvju un tiltu kapitālais remonts, tāpat pilsētai jākļūst draudzīgākai jaunajām ģimenēm, tādēļ Rīgā ir jābūvē īres dzīvokļi un jāgādā, lai beidzot Latvijas galvaspilsētā nebūtu rindu uz bērnudārziem. “Mums ir reāls plāns, kā piesaistīt Rīgai investīcijas un kā kopumā padarīt Rīgu par cilvēkiem  draudzīgu 21. gadsimta Eiropas metropoli, kurā pašvaldības darbs notiek bez skandāliem, ir noregulēts kā precīzs mehānisms, kas darbojas caurspīdīgi, labi nostādītā ritmā, droši un ilgi,” uzsvēra JAUNĀS VIENOTĪBAS līderis Rīgā.

Lai mūsu plānu īstenotu, ir pienācis laiks ņemt varu savās rokās, jo skaidri saprotu, ka laikā pēc vēlēšanām būs kārtīgi jāuzloka piedurknes un jāveic titānisks darbs, lai savestu pilsētu kārtībā, to var izdarīt. Ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS komanda ir visspēcīgākā šajās ārkārtas vēlēšanas. Mēs plānu Rīgai sāksim īstenot jau pirmajā darba dienā,” partijas biedriem uzsvēra V. Ķirsis.

Atskatoties uz paveikto, viņš norādīja, ka VIENOTĪBAS frakcija Rīgas domes iepriekšējā sasaukumā bija mazākā, taču aktīvākā un saliedētākā. “Mūsu komanda pilsētas pašvaldībā šajos gados bija vienīgā, kas nezaudēja nevienu deputātu – nedz bēgot uz Briseli, pārceļoties uz Saeimu vai pieslienoties tiem, kas Rīgu ir noveduši līdz kliņķim. Rīgas domē mēs bijām dziļā opozīcijā, tomēr ar mūsu komandas darbu es lepojos,” norādīja V. Ķirsis.

Viņš atzina, ka par spīti darbam opozīcijā ir izdevies arī izdarīt labas lietas pilsētai: “Pašvaldības kapitālsabiedrībās tiek veikti auditi, lai to situācija būtu beidzot skaidra, ir apturēta izšķērdība tādos “projektos” kā portāls “riga.lv”, Humora komiteja un citi, daudzmiljonu nanoaplikācijas afēru izdevās izbeigt pirms naudas šķērdēšana sākās. Paglābām no izsaimniekošanas Āgenskalna tirgu, kas atgūst savu vēsturisko šarmu.”

Sestdien, 7. martā, notiek partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tika prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBAS saraksta līderis Rīgā ir Vilnis Ķirsis, viņa komandā vēlēšanās startēs valsts un pašvaldību pārvaldē pieredzējuši cilvēki, to vidū līdzšinējie Rīgas domes deputāti Inese Andersone, Olafs Pulks, Lauris Ērenpreiss un Uģis Rotbergs, ģenerālis Ints Ķuzis, bijušie ministri Kārlis Šadurskis un Ints Dālderis, bijušais Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri un citi. JAUNĀS VIENOTĪBAS komandai pievienojušies Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji Rita Eva Našeniece, Kaspars Spunde un Armands Būmanis. 

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālrunis: +371 67205472

Lasīt vairāk
07 Mar
0

Valdis Dombrovskis: Vilnis Ķirsis kā Rīgas mērs būtu liels ieguvums rīdziniekiem

Nākamajās Rīgas domes vēlēšanās izšķirsies mūsu galvaspilsētas attīstība nākamajos gados. Tas ir svarīgs jautājums katram rīdziniekam, tas ir svarīgi arī man, dzimušam rīdziniekam,” partijas VIENOTĪBA domes un partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēdē šodien norādīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks ekonomikas un finanšu pakalpojumu jautājumos Valdis Dombrovskis.

Viņš partijas biedriem uzsvēra, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS galvenie uzdevumi turpmākajiem gadiem darbam Rīgā būs iedzīvotāju labklājība, ekonomikas izaugsme, finanšu stabilitāte un mūsdienīga pārvaldes sistēma. Cīņā par Rīgas atslēgām JAUNĀ VIENOTĪBA paliks uzticīga trim galvenajiem politikas veidošanas pīlāriem – finanšu disciplīnai, investīciju piesaistei un labai ekonomiskai un sociālai pārvaldībai, ko mērķtiecīgi spēj īstenot kompetenta pašvaldības vadības komanda.

V. Dombrovskis: “Ar lielām cerībām skatāmies uz Vilni Ķirsi kā mūsu Rīgas mēra kandidātu. Neraugoties uz iepriekšējās domes koalīcijas nihilistisko vadības stilu, Vilnis Ķirsis nav devies vieglākas dzīves meklējumos, bet visus šos gadus ir principiāli cīnījies par rīdzinieku interesēm. Vilnis Ķirsis kā Rīgas mērs būtu liels ieguvums rīdziniekiem.”

Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka pārmaiņas Rīgā nepieciešamas jau sen, un domes ārkārtas vēlēšanas to tikai vēlreiz pierāda. Vienlaikus pārmaiņu vadība bieži ir sarežģīts process, kas prasa spēju rast kompromisus. “JAUNĀ VIENOTĪBA ir spējusi pierādīt sevi reālos darbos ļoti sarežģītās situācijās, un tam viens no pēdējiem piemēriem ir Krišjāņa Kariņa valdības izveidošana. JAUNĀ VIENOTĪBA spēja izveidot valdību ļoti sarežģītā brīdī, kad skaļo priekšvēlēšanu solījumu vilnis bija izšķīdis pret skarbās realitātes klintīm,” partijas biedriem sacīja V. Dombrovskis.

Viņš akcentēja, ka Rīga vienmēr ir bijusi un būs Latvijas ekonomikas smaguma centrs. Arī turpmāk Rīgai būs centrālā loma valsts ekonomiskajā attīstībā, tādēļ svarīgi, lai Rīga būtu spējīga piesaistīt un efektīvi izmantot Eiropas Savienības finansējuma sniegtās iespējas. Valda Dombrovska ieskatā, vēl daudz svarīgāk ir panākt, lai ar šī finansējuma palīdzību Rīgā tiktu veidota dzīves vide un dzīves kvalitāte, kas nespiestu rīdziniekus meklēt mājvietu ārpus Rīgas. 

Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka JAUNĀ VIENOTĪBA pievērsīs lielu uzmanību tieši tam, lai savestu kārtībā Eiropas Savienības fondu apguvi Rīgas domē, tādēļ svarīgi darba virzieni būs saistīti gan ar domes struktūru, gan tās kapitālsabiedrību administratīvās kapacitātes stiprināšanu darbam ar Eiropas fondiem. Vienlīdz svarīgi būs arī finanšu caurskatāmības jautājumi un cīņa pret korupciju.

Pēdējā laikā gan ar Rīgas domes darbu bieži nācās iepazīties caur medijiem saistībā ar KNAB “darba vizītēm” Rīgas domē vai vienā vai otrā Rīgas pašvaldības uzņēmumā. Arī pastāvīgās nesaskaņas Rīgā valdošās koalīcijas starpā, nespējot organizēt darbu rīdzinieku labā parāda, ka aizsēdējusies domes koalīcija vairs nepārvaldīja situāciju. Rīdzinieki ir pelnījuši pārmaiņas,” uzskata V. Dombrovskis.

Sestdien, 7. martā, notiek partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tika prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBAS saraksta līderis Rīgā ir Vilnis Ķirsis, viņa komandā vēlēšanās startēs valsts un pašvaldību pārvaldē pieredzējuši cilvēki, to vidū līdzšinējie Rīgas domes deputāti Inese Andersone, Olafs Pulks, Lauris Ērenpreiss un Uģis Rotbergs, ģenerālis Ints Ķuzis, bijušie ministri Kārlis Šadurskis un Ints Dālderis, bijušais Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri un citi. JAUNĀS VIENOTĪBAS komandai pievienojušies Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji Rita Eva Našeniece, Kaspars Spunde un Armands Būmanis. 

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālrunis: +371 67205472


Lasīt vairāk
07 Mar
0

Krišjānis Kariņš: JAUNĀ VIENOTĪBA ir gatava uzņemties atbildību par Rīgu

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partija, kas ne tik vien ir gatava uzņemties atbildību, bet arī spēj šo atbildību īstenot – to pierāda Valda Dombrovska ietekme Eiropas Komisijā un autoritāte starptautiski, tam apliecinājums ir sarežģītās, bet vienlaikus noturīgās Latvijas valdības koalīcijas sekmīgs darbs. Partiju apvienības nākamais izaicinājums ir pārņemt varu Rīgā, tā šodien partijas biedriem norādīja JAUNĀS VIENOTĪBAS valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads kopš uzņēmāmies atbildību vadīt valdību, izvirzot sev ambiciozus mērķus, piemēram, finanšu sektora uzraudzības sakārtošanā. Šo darbu esam paveikuši godam – Latvijas finanšu sektora reputācija ir atgūta un mūsu valstij ir piešķirts augstākais kredītreitings, kāds jebkad bijis. Tas demonstrē pasaulei, ka investīciju vide Latvijā ir droša un tas mums dod lielākas iespējas izaugsmei. Esam panākuši skaidru un labu rezultātu,” sacīja K. Kariņš. 

Runājot par gaidāmajām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, Ministru prezidents atgādināja, ka Rīgā pēdējos 10 gadus ir valdījuši skandāli – pilsētas saimniecība ir nolaista, finanšu situācija, īpaši virknē pašvaldības uzņēmumu, ir ārkārtēji sliktā stāvoklī, tādēļ pārņemt varu Latvijas galvaspilsētā ir liela atbildība.

Mūsu līderis Rīgā Vilnis Ķirsis ir ar pieredzi kā Saeimā, tā Rīgas domē. Viņš ir bijis uzticīgs vēlētāju dotajam mandātam un nenogurstoši strādājis rīdzinieku labā, nemeklējot ērtāku un vieglāku ceļu. Vilnis Ķirsis ir cilvēks, kurš ir gatavs visas savas zināšanas likt lietā, lai pārņemtu vadību Rīgā, turklāt arī viņa komanda būs labākā un kompetentākā darbam Rīgā. Tā ir mūsu partijas bagātība – mēs spējam piedāvāt speciālistus ļoti daudzām jomām, toskait kā drošības jautājumos un ekonomikā, tā sociālajās tēmās, vides jomā un citās,” uzsvēra partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs.

Sestdien, 7. martā, notiek partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tika prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBAS saraksta līderis Rīgā ir Vilnis Ķirsis, viņa komandā vēlēšanās startēs valsts un pašvaldību pārvaldē pieredzējuši cilvēki, to vidū līdzšinējie Rīgas domes deputāti Inese Andersone, Olafs Pulks, Lauris Ērenpreiss un Uģis Rotbergs, ģenerālis Ints Ķuzis, bijušie ministri Kārlis Šadurskis un Ints Dālderis, bijušais Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri un citi. JAUNĀS VIENOTĪBAS komandai pievienojušies Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji Rita Eva Našeniece, Kaspars Spunde un Armands Būmanis. 

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālrunis: +371 67205472


Lasīt vairāk
04 Mar
0

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA prezentēs programmu un komandu Rīgas ārkārtas vēlēšanām

Sestdien, 7. martā, notiks partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tiks prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Pasākumā partijas biedrus uzrunās partijas VIENOTĪBA domes priekšsēdētājs Hosams Abu Meri, partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks ekonomikas un finanšu pakalpojumu jautājumos Valdis Dombrovskis.

Ar partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA programmu Rīgas izaugsmei un pašvaldības deputāta amata kandidātu komandu klātesošos iepazīstinās Rīgas mēra amata kandidāts, partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļas vadītājs Vilnis Ķirsis.

Mediju ievērībai!

JAUNĀS VIENOTĪBAS sanāksme notiks 7. martā, pl. 10:00 – 12:00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas kores stāva zālē (11. stāvā). Ņemot vērā, ka ir nepieciešams pieteikt ieejas kartes, lūdzam mediju pārstāvjus iepriekš reģistrēt savu dalību, sūtot informāciju e-pastā informacija@vienotiba.lv vai zvanot pa tālruni +371 67205472.

Dalību vēlams apstiprināt līdz piektdienai, 6. martam.

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālr.: +371 67205472

Lasīt vairāk
28 Feb
0

Partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļu turpinās vadīt Vilnis Ķirsis

Vakar, 27. februārī, notika partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļas kopsapulce, kurā par nodaļas vadītāju atkārtoti ievēlēts Vilnis Ķirsis. Rīgas nodaļa partijā ir lielākā un tajā ir gandrīz 800 biedru.

Vilnis Ķirsis, partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļas vadītājs: “Esmu pateicīgs kolēģiem partijā par doto mandātu turpināt vadīt Rīgas biedru nodaļu. Tā ir ne tik vien lielākā, bet arī pastāvīgi augoša, jo saņemam arvien jaunus iesniegumus no sabiedriski aktīviem cilvēkiem, kuri vēlas iestāties partijā un darboties Rīgas nodaļā. Mūsu galvenais uzdevums tuvākajos mēnešos ir nepārprotami skaidrs – Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nāksim ar skaidru rīcības plānu pilsētas sakārtošanai.”

Partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tiks prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, notiks 7. martā.

Kopsapulcē pārvēlēta arī Rīgas nodaļas valde, kurā darbosies Rīgas domes bijušie deputāti Inese Andersone un Uģis Rotbergs, Rīgas domes VIENOTĪBAS frakcijas konsultants Edmunds Jurēvics, partijas VIENOTĪBA jaunatnes nodaļas vadītāja Santa Zarāne, tāpat valdē strādās Jānis Lazdāns, Edgars Baldunčiks, Edgars Jākobsons. 

Partija VIENOTĪBA kopā ar partijām “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija” veido partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Tās valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālrunis: +371 67205472

Lasīt vairāk
24 Feb
0

Sandras Kalnietes ģimenes autobiogrāfija “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” izdota tamilu valodā

Eiropas Parlamenta deputātes, rakstnieces Sandras Kalnietes ģimenes autobiogrāfija “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” nule izdota tamilu valodā. Grāmatu izdevusi Indijas izdevniecība “Kalachuvadu Publications”.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte: “Tamilu literārajai vēsturei ir vairāk nekā divi tūkstoši gadu un mūsdienās tamilu valoda ir viena no pasaulē lielākajām valodām, kas aptver desmitiem miljonu lielu auditoriju. Manas grāmatas tulkojums ļaus ārkārtīgi nozīmīgai pasaules daļai savā valodā lasīt kā par tai maz zināmo vai pat pilnīgi nezināmo Latvijas vēsturi, tā par komunistiskā režīma noziegumiem. Izdevniecības nosaukums – Kalachuvadu – tulkojumā no tamilu valodas nozīmē “Laikmeta zīmes” (Time’s footprints), kas tieši sasaucas ar manā grāmatā aprakstīto kontekstā ar tā laika Eiropas vēstures un politikas notikumiem.”

Sandra Kalniete ir autore vairākām grāmatām, kurās aprakstīts kā viņas ģimenes liktenis izsūtījumā Sibīrijā, tā Latvijas Latvijas tautas fronte no tās tapšanas līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 1990. gada 4. maijā un Latvijas Republikas ārlietu dienesta atjaunošanas vēsture.

Grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” pašlaik ir visvairāk tulkotais latviešu mūsdienu literatūras darbs, kas izdots jau 15 valodās – tas jau iznācis franču, čehu, itāļu, vācu, zviedru, flāmu, angļu, somu, albāņu, arābu, japāņu, krievu, poļu, spāņu valodās, tagad iztulkots un izdots tamilu valodā.

2001. gadā grāmatu “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” latviešu valodā izdeva apgāds “Atēna”, otrais laidiens nāca klajā 2006. gadā. 2018. gadā grāmatu atkārtoti izdeva “Jāņa Rozes apgāds”.

Grāmata “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” ir dokumentāls stāsts par autores vecāku un vecvecāku – Dreifeldu un Kalniešu ģimenes locekļu traģiskajiem likteņiem izsūtījumā Sibīrijas gulaga nometnēs un nometinājumā. Šo ļoti personīgo stāstu par tēva un mātes necilvēcīgajām ciešanām Sibīrijā autore veiksmīgi ir sasaistījusi ar svarīgākajiem tā laika Eiropas vēstures un politikas notikumiem, pārliecinoši atklājot, kā nekontrolētas varas gaiteņos pieņemtie lēmumi sakropļo veselu tautu dzīvi uz paaudžu paaudzēm.

Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, Kalniete strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, kā arī Drošības un aizsardzības apakškomitejā. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 187 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Latvijas politiskais spēks, kas pārstāvēts vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir partija VIENOTĪBA/partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīgs
Tālrunis: 29405397
E-pasts: elina.bivina@gmail.com  

Lasīt vairāk
19 Feb
0

JAUNĀS VIENOTĪBAS komandai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās pievienojas ģenerālis Ints Ķuzis

Ģenerālis Ints Ķuzis pievienojies partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA komandai un no apvienības saraksta startēs gaidāmajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās.

Ints Ķuzis, ģenerālis: “Gandrīz 40 gadus esmu kalpojis valstij, pildot profesionālos pienākumus policijā. Šajā pieredzē ir bāzētas manas zināšanas par valsts un pašvaldību pārvaldi, ko pēc atvaļināšanās no policijas vēlos izmantot, turpinot darbu sabiedrības labā. JAUNĀS VIENOTĪBAS komandā ir pieredzējuši, valstiski domājoši, uzticami politiķi, ar kuriem kopā vēlos strādāt.”

Vilnis Ķirsis, partijas VIENOTĪBA Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs: “Esmu gandarīts, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS komandai pievienojas tik spēcīga personība kā ģenerālis Ints Ķuzis. Jaunas vēlēšanas Rīgā ir iespēja rīdziniekiem ievēlēt tādu pašvaldības vadību, kuras vērtību sistēmā ir tiesiska un labi pārvaldīta pilsēta, lai neturpinātos izsaimniekošana un pilsētas ekonomiskā lejupslīde. Korupcija ir ne vien jāizskauž, bet sistēmiski jānovērš un esmu pārliecināts, ka Ķuža kunga ilggadīgā pieredze palīdzēs mums sakārtot Rīgu.”

Arvils Ašeradens, partijas VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs: “Ģenerāļa Inta Ķuža pievienošanās partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA sarakstam Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās ir skaidrs signāls, ka mēs spējam apvienot valstiski domājušu un pieredzējušu profesionāļu komandu, kas faktiski uzreiz ir gatava strādāt, lai sakārtotu Rīgu. Joprojām esam pārliecināti arī par to, ka līdzīgi domājošām partijām pēc iespējas būtu jāapvieno spēki kopīgam startam gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās – jo ciešāk šajās vēlēšanās sadarbosies līdzīgi domājoši politiķi, jo skaidrāks būs mūsu piedāvājums vēlētājiem.”

Policijas ģenerālis Ints Ķuzis pievienojas partiju apvienības #JaunaVienotība komandai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās.

Posted by Jaunā Vienotība on Wednesday, 19 February 2020

Partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā tiks prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, notiks 7. martā.

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv,
Tālr.: +371 67205472

Lasīt vairāk
19 Feb
0

JAUNĀ VIENOTĪBA aicina uz preses brīfingu

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA šodien pl. 14:30 aicina uz preses brīfingu par gatavošanos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Preses brīfingā piedalīsies partijas VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, policijas ģenerālis Ints Ķuzis un VIENOTĪBAS Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

Preses brīfings notiks partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA birojā Z. A. Meierovica bulvārī 12 – 3, 2. stāvā. Brīfinga sākums pl. 14:30.

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: informacija@vienotiba.lv
Tālr.: +371 67205472

Lasīt vairāk