fbpx Skip to main content

Balsošanas iespējas ārvalstīs

Vēlētāji, kuri 14. Saeimas vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, varēs balsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs vēlēšanu dienā vai arī pieteikties balsošanai pa pastu.

 

NOKLAUSIES! Balsošana pa pastu no ārvalstīm

 

Balsošana vēlēšanu iecirknī ārvalstīs

Vēlēšanu dienā no 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika vēlētāji varēs klātienē nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte).

Ārvalstīs būs iespēja nobalsot kopumā 81 vēlēšanu iecirknī 42 valstīs. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams sadaļā vēlēšanu iecirkņi.

 

Balsošana pa pastu no ārvalstīm

No ārvalstīm var balsot Latvijas pilsoņi, kuri atrodas ārvalstīs un vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

1. Pasta balsošanai ir jāpiesakās līdz 9. septembrim:

No 23. jūlija noteiktās Latvijas Republikas pārstāvniecībās pa pastu, elektroniski vai klātienē.

  • Sūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personiski, uz iesnieguma jābūt vēlētāja parakstam.
  • Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
  • Ņem vērā – pase pa pastu NAV JĀSŪTA un spiedogu tajā neliks! Vēlētāji tiks uzskaitīti elektroniskā vēlētāju reģistrā.

Iesnieguma paraugs balsošanai pa pastu no ārvalstīm (.pdf)

No 27. augusta e-pakalpojumā “Vēlētāja datu pārvaldība” www.pmlp.gov.lv vai www.latvija.lv.

E-pakalpojumā saņemto pieteikumu sadalījums pa pasta balsošanas iecirkņiem

Pieteikumā norādi savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi.

 

 

2. No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli.

3. Izdrukā tā saraksta vēlēšanu zīmi, par kuru balsosi. Zīmi aizpildi vai atstāj negrozītu, un ieliec anonīmā aploksnē. Aploksni ar balsojumu ievieto pasta aploksnē, ko atbilstoši noformē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

4. Balsojums jānosūta pa pastu tai vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas norādīta balsošanas materiālos. Balsojumam jāpienāk vēlēšanu iecirknī līdz 1. oktobrim.

  • Vēlētājs, kurš pieteicies balsot pa pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot iecirknī.

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Vai vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība var pieteikties pasta balsošanai?

Jā var. Nepieciešams tikai zināt savu personas kodu. Dokuments nav pa pastu jāsūta un nav arī nepieciešams saņemt zīmogu, jo vēlētāju uzskaitei tiek izmantots elektronisks vēlētāju reģistrs.

 

Ja vēlētājs dzīvo ārvalstīs, bet vēlēšanu laikā būs Latvijā, vai viņš/viņa drīkst balsot Latvijā?

Jā. Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies Latvijā, drīkst balsot jebkurā no Latvijā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

 

Ja vēlētājs dzīvo Latvijā, bet vēlēšanu laikā būs ārvalstīs, vai viņš/viņa drīkst balsot iecirknī ārvalstīs, vai iepriekš kaut kur jāpiesakās?

Jā. Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, bet kuri vēlēšanu dienā uzturēsies ārvalstīs, drīkst balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, kas ir ērtāk sasniedzams. Nekur iepriekš jāpiesakās nav,

 

Kāds būs vēlēšanu iecirkņu darba laiks 14. Saeimas vēlēšanu dienā, 1. oktobrī?

Saeimas vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Šāds darba laiks būs gan vēlēšanu iecirkņiem Latvijā, gan vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs. Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika.

 

Vai ārvalstīs var nobalsot iepriekš?

Nē. Veidot balss nodošanas glabāšanā iecirkņus ārvalstīs Saeimas vēlēšanu likums neparedz. Ārvalstīs līdz 9. septembrim var (varēja) pieteikties balsot pa pastu.

 

Kāda ir balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī ārvalstīs?

Balsošanas kārtība ārvalstīs ir tāda pati kā balsošanas kārtība jebkurā no Latvijas vēlēšanu iecirkņiem.

 

Vai balsošanu atrašanās vietā var pieteikt arī vēlētāji ārvalstīs?

Nē. Šo iespēju Saeimas vēlēšanu likums paredz īstenot tikai Latvijas teritorijā. Kāpēc nē? Iemesls ir lielie attālumi, kas ārvalstīs ir starp vēlētāju un vēlēšanu iecirkni.

 

Vai vēlētājs, kas pieteicies pasta balsošanai, saņēmis vai jau nosūtījis pasta balsošanas materiālus, drīkst pārdomāt un nobalsot vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī?

Jā, drīkst. Šajā gadījumā līdzskaitīts tiks balsojums, kas nodots iecirknī, bet pasta balsojums anulēts.

 

Kādus balsošanas materiālus es saņemšu, ja balsošu pa pastu? Kas ar tiem jādara?

Balsošanas materiālos būs visu vēlētāja vēlēšanu apgabalā (Rīgas) pieteikto kandidātu sarakstu zīmju maketi, kā arī informācija par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu.

Lai nobalsotu, būs nepieciešams:

  • divas pasta aploksnes – viena lielāka, otra mazāka;
  • pastmarkas – balsojuma nosūtīšanai balsošanas materiālos norādītajai pasta balsošanas vēlēšanu komisijai;
  • printeris – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai;
  • divas A4 lapas – vēlēšanu zīmes izdrukāšanai un balsošanas apliecinājuma sagatavošanai.
  • Vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt tukšu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā –  mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē.

Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Uz šīs (pasta aploksnes) jānorāda iecirkņa vēlēšanu komisijas adrese, kas norādīta atsūtītajā tīmekļvietnes adresē pieejamos balsošanas materiālos, kā arī savs vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes arī jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.

Sūtījumam vēlēšanu iecirknī jāpienāk līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai 2022. gada 1. oktobra pulksten 20.00 pēc vietējā laika.

 

Vai savu balsošanas pa pastu vēstuli varu izsūtīt, esot Latvijas teritorijā?

Nē, sūtījums ar pasta balsojumu ir jāizsūta no ārvalstīm. Pasta sūtījumi, kas pienāks ar Latvijas pasta zīmogu vai par kuriem būs informācija, ka tie nodotie pastā Latvijā, netiks atvērti un netiks līdzskaitīti.

 

Vēlēšanu iecirkņu ārzemēs atrašanās vietas un adreses skaties ŠEIT.


Informāciju sagatavoja:

Centrālā vēlēšanu komisija
https://www.cvk.lv/