fbpx Skip to main content

Nr.8 Kurzeme

Inna Kislina

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktora vietniece

Starp dialogu un diskusiju izvēlos dialogu!

Mēs dzīvojam dīvainā un neprognozējamā laikmetā. Pārmaiņas kļūst globālas, no tām nav iespējams izvairīties un izlikties tās neredzam. Pēdējie divi gadi un īpaši pēdējais pusgads ir satricinājis visu pasauli un skāris katru zemeslodes, tostarp Latvijas, iedzīvotāju. Cilvēce ir apzinājusies, cik liela vērtība ir miers un savstarpējā cieņa. Šobrīd mums ir vitāli svarīgi veidot cieņpilnu un saturīgu dialogu par jebkuru cilvēkiem svarīgu tēmu, nevis bezgalīgi diskutēt, aizstāvot katram savu viedokli vai interesi. Tikai atklātā un godīgā dialogā ir iespējams vienoties par kopīgām vērtībām, sasniedzamiem mērķiem un atbilstošām rīcībām.