fbpx Skip to main content

Nr.19 Rīga

Normunds Balabka

Ulbrokas vidusskolas direktors

Jau daudzus gadus strādāju izglītības nozarē – profesionālajā, vispārējā un augstākajā izglītībā. Esmu vispārējās vidējās izglītības iestādes direktors un augstskolas mācībspēks. Lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, laika gaitā esmu ieguvis vairākas augstākās izglītības jurisprudencē, izglītības un politikas zinātnē. Uzskatu, ka Latvijas izglītības nozares pilnveide un attīstība ir viena no būtiskākajām valsts prioritātēm. Izglītības nozarē ir jāveido profesionāla skolotāju darbu cienoša un atbalstoša vide, kas balstīta iesaistīto pušu ciešā sadarbībā.