fbpx Skip to main content

Gada laikā 72 daudzdzīvokļu mājas uzsākušas piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesu

Valsts zemes dienestā līdz 2023.gada 28. decembrim ir reģistrēti Latvijas pašvaldību iesniegtie dokumenti par 72 daudzdzīvokļu mājām ar mērķi izbeigt piespiedu dalīto īpašumu.

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai pieteikumi ir saņemti no 16 pašvaldībām – Daugavpils valstspilsētas, Cēsu novada, Saulkrastu novada, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada, Valmieras novada, Liepājas valstspilsētas, Balvu novada, Bauskas novada, Kuldīgas novada, Tukuma novada, Siguldas novada, Rīgas valstspilsētas, Smiltenes novada, Jūrmalas valstspilsētas un Mārupes novada.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsver: “Vēsturiski izveidojusies netaisnīga situācija, kad privatizēto daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki un zemes gabala īpašnieki ir piespiedu dalītā īpašuma attiecībās. Tā tam nevajadzētu būt. Dalītā īpašuma izbeigšanas process veidots tā, lai ēkas īpašniekam tas būtu pēc iespējas vienkāršāks un lētāks. Dodot iespēju dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi zem mājas un izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības, mēs vēlamies nodrošināt, lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu iespēja brīvi un efektīvi pārvaldīt savu īpašumu. Prieks, ka daudzi jau ir izmantojuši šo iespēju. Aicinu arī citus to aktīvi darīt un sakārtot vidi ap sevi.”

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka “piespiedu dalītais īpašums ir vēsturiski izveidojies paradokss, kas daudzus īpašniekus ir faktiski padarījis par situācijas ķīlniekiem, tāpēc bija svarīgi pieņemt izšķirošus lēmumus, lai situāciju šajā jomā uzlabotu. Pirmajā gadā dienests ir saņēmis jau 72 pieteikumus par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu, tādējādi izmantojot iespēju izbeigt zemes reformas laikā izveidotu tiesisku situāciju, kad privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz tādai privātpersonai piederošas zemes, kura nav šīs mājas dzīvokļa īpašnieks. Sagaidāms, ka 2024. gadā pieteikumus apjoms palielināsies, pārskatāmā nākotnē ļaujot aizvērt šo vēstures lappusi.”

Visvairāk pieteikumus par 28 daudzdzīvokļu mājām Valsts zemes dienestā ir  iesniegusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Tai seko Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kura ir iesniegusi  10 pieteikumus. Valmieras novada pašvaldība šogad ir iesniegusi deviņus pieteikumus. Septiņi pieteikumi ir saņemti no Cēsu novada pašvaldības.  Saulkrastu novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi četrus pieteikums, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība – trīs, bet Siguldas novada pašvaldība – divus. Pa vienam pieteikumam ir iesniegusi Liepājas valstspilsēta, Balvu novads, Bauskas novads, Kuldīgas novads, Tukuma novads, Smiltenes novads, Jūrmalas valstspilsēta, Mārupes novads un Jelgavas novada pašvaldības.

Valsts zemes dienests 37 daudzdzīvokļu mājām šogad  ir noteicis un reģistrējis atsavināmo zemi, aprēķinājis tās atsavināšanas cenu un nosūtījis paziņojumu par to daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem un zemes īpašniekiem.  13 daudzdzīvokļu mājām šobrīd tiek veikta atsavināmās zemes reģistrācija un paziņojuma sagatavošana, un par 22 daudzdzīvokļu mājām tiek izvērtēti iesniegtie dokumenti, vai notiek komunikācija ar pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Par divām daudzdzīvokļu mājām Valsts zemes dienests ir saņēmis informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja, ka atsavināšanas tiesība ir izmantota (visa paziņojumā noteiktā atsavināšanas cena iemaksāta zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā).

Savukārt vienai daudzdzīvokļu mājai ir nostiprinātas īpašuma tiesības Zemesgrāmatā jaunajā īpašuma sastāvā un dzīvokļu īpašumu sastāvā iekļautas atsavinātās zemes vienības domājamās daļas, attiecīgi piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas process šim īpašumam ir uzskatāms par pabeigtu.

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesā Valsts zemes dienestā tiek veikts atsavināmās zemes reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un atsavināmās zemes atsavināšanas cenas aprēķināšana. Dienests minētās darbības veic pēc pašvaldības lēmuma par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta un lēmuma par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saņemšanas no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas attiecīgā daudzdzīvokļu māja.

Papildu informācija:
Baiba Kantiņa
Valsts zemes dienesta Sabiedrisko attiecību vadītāja
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu