fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 2 Aizkraukles novads

Programma

VĪZIJA: Jaunais Aizkraukles novads – vienmērīgi attīstīta teritorija, ar pievilcīgu, modernu un konkurētspējīgu novada centru.

INFRASTRUKTŪRA UN MOBILITĀTE
Izstrādāsim ilgtspējīgu novada mobilitātes (t.sk. velotransporta) koncepciju, lai nodrošinātu tam paredzētās infrastruktūras attīstību visā teritorijā.
Nodrošināsim vienotu novada ceļu/ielu atjaunošanas, remontu un uzturēšanas plānu.
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām un atbildīgām institūcijām veicināsim novadam svarīgu valsts autoceļu atjaunošanu.

ĒKAS, ZEMES, LAUKSAIMNIECĪBA
Veicināsim ēku energoefektivitātes projektu īstenošanu, lai samazinātu iedzīvotāju komunālo pakalpojumu izmaksas ilgtermiņā, paaugstinot dzīves vides kvalitāti.
Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, vietējās produkcijas realizāciju.
Nodrošināsim vienotu un racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu.

Lasīt vairāk