fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 9 Balvu novads

Programma

Politisko partiju apvienības ,,Jaunā Vienotība’’ komandas mērķis ir saglabāt un attīstīt Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados radītās vērtības un turpināt iesāktos darbus ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai apvienotajā novadā. Ikviens novada iedzīvotājs – vērtība un ilgtspējīgas izaugsmes īstenotājs un virzītājs. IKVIENS IR SVARĪGS!

TICI SEV-SAVAM DARBAM-NOVADAM!

Veselība
• Fiziskās un psihoemocionālās veselības atbalsta pilnveide
• Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīves vietai
• Jauno speciālistu piesaiste un atbalsts, stipendiju ieviešana
• Atbalsts maznodrošinātajiem cilvēkiem: organizēt novada teritorijā pārtikas paku un silto maltīšu paku izsniegšanas punktus
• Izglītojošu pasākumu organizēšana visām vecuma grupām veselības prevencijas nolūkos

Lasīt vairāk