fbpx Skip to main content

9.ES budžets kā izaugsmes stimuls

  1. Īstenot “Rail Baltica” projektu
  2. Iestāties par lielāku Latvijai pieejamo ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu apjomu, izveidot priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu izlietojumam Latvijas reģionu kopīgai un pilnvērtīgai attīstībai, nevis pēc politiskā lobija principa
  3. Tuvināt lauksaimniecības tiešmaksājumus Eiropas līmenim
  4. Mērķtiecīgi izmantot ES fondus tehnoloģiju attīstībai ar eksporta potenciālu