fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 2 Limbažu novads

Programma

Politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA” programma Limbažu novadam Mūsu novads ir bagāts ar talantīgiem, darbīgiem cilvēkiem, kas pierādījuši sevi uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā, sportā un citās jomās. Būsim vienoti darbā, lai arī nākamās paaudzes var lepoties ar Limbažu novadu! Šobrīd vairāk kā jebkad svarīga ir ticība līdzcilvēkiem, sev un kopīgam mērķim – jaunā Limbažu novada izaugsmei, saglabājot un attīstot katras pilsētas un pagasta identitāti.

Piedāvājam 10 punktu reālu plānu:
1. Nodrošināsim iedzīvotāju pārstāvniecību nozīmīgu jautājumu lemšanā, atbalstot iedzīvotāju konsultatīvās padomes novada pagastos un pilsētās. Panāksim domes lēmumu caurspīdīgumu. Saglabāsim un uzlabosim pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Atbalstīsim Pašvaldības un Valsts policijas sadarbību, lai stiprinātu sabiedrības drošību un mazinātu vardarbību. Veicināsim nevalstisko organizāciju un jauniešu vēlmi iesaistīties pašvaldības jautājumu risināšanā;

2. Radīsim labvēlīgāku vidi ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai visa novada teritorijā, veidojot uzņēmējdarbību attīstošu infrastruktūru, veicinot investoru piesaisti un samazinot birokrātiju. Atbalstīsim mazo uzņēmēju – tai skaitā lauksaimnieku, zvejnieku, amatnieku un mājražotāju – biznesu, veicinot to konkurētspēju un vietējās produkcijas realizāciju. Attīstīsim Salacgrīvas un Kuivižu ostas. Piedāvāsim iedzīvotājiem iespējas pilnveidot zināšanas un prasmes reālai konkurencei mainīgajā darba tirgū;

Lasīt vairāk