fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 11 Ogres novads

Programma

Programma
Nākotnes redzējums.
Ogres novads – vienmērīgi apdzīvota, kvalitatīviem pakalpojumiem nodrošināta teritorija ar modernu centru – Ogres pilsētu un attīstītu novada pilsētu un ciemu pārklājumu.

Budžets.
Sabalansēts, ilgtermiņa attīstības plānojumā balstīts budžets nodrošina vienmērīgu investīciju apjomu visā novada teritorijā. Līdzdalības budžets sabiedrības projektu īstenošanai. Vietējiem uzņēmējiem draudzīga nodokļu politika, pārdomāta nodokļu atlaižu sistēma iedzīvotājiem.

Mūsu uzdevumi:
Infrastruktūras attīstība, novada plānošana.
Veicināt lauku teritoriju un ciemu apdzīvotību, uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu rašanos.
Uzlabot mobilitāti gan starp novada centru un apdzīvotām vietām, gan Rīgu.
Integrēt Zaļo kursu dzīves vides un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā.
Saglabāt vēsturisko mantojumu.
Veidot speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējdarbības attīstībai.
Īstenot vienotu novada ceļu/ielu remontu un uzturēšanas plānu.
Pašvaldības nekustamos īpašumus efektīvi izmantot pašvaldības funkciju izpildei, uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju attīstībai.
Veidot jaunu, ietilpīgu autostāvvietu infrastruktūru blīvi apdzīvotās pilsētu vietās.
Veidot saieta vietas svētku svinēšanai un atpūtai katrā novada ciemā un pilsētā.
Pilnveidot gājēju un velo infrastruktūru.

Lasīt vairāk