fbpx Skip to main content

JAUNĀ VIENOTĪBA paziņo par prioritātēm valdībā

Šodien, 2023. gada 15. septembrī, koalīcijas partneri, partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA, “Zaļo un zemnieku savienība” un “Progresīvie”, parakstīja sadarbības līgumu un jaunās valdības deklarāciju. JAUNĀS VIENOTĪBAS valdībā pārstāvētie ministri arī nosaukuši konkrētas prioritātes un steidzamāko uzdevumu sarakstu.

Jaunās valdības komandu veido kompetentu līderu komanda, kur Ministru prezidente Evika Siliņa un septiņi ministri ir no partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA – finanšu ministrs Arvils Ašeradens, ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, veselības ministrs Hosams Abu Meri, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.

Ministru prezidentes E. Siliņas galvenās prioritātes, uzsākot darbu jaunajā valdībā, ir panākt šādu darbu izpildi:

 1. Ieviest mehānismus elektroenerģijas sadales tīklu tarifu pieauguma daļējai kompensācijai.
 2. Banku konkurences uzlabošanai ieviest risinājumus hipotekāro kredītu refinansēšanas pakalpojumu plašākam piedāvājumam un novērst administratīvos un finanšu ierobežojumus klientu pārejai starp kredītiestādēm.
 3. Ieviest banku peļņas nodokli.
 4. Ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
 5. Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu pieņemt likumu pakotni, kas regulētu faktisko kopdzīvi.
 6. Izstrādāt ilgtspējīgu izglītības finansēšanas modeli.

 

Finanšu ministra A. Ašeradena pirmie uzdevumi saistīti ar valsts budžeta pieņemšanu un inflācijas ietekmē strauji augošo banku procentu likmju ietekmes mazināšanu. Savukārt vidējā termiņā prioritātes ir vairākas:

 1. Attīstīt kapitāla tirgu, lai līdz 2027. gadam tiktu sasniegta akciju tirgus kapitalizācija vismaz 9 % apmērā no IKP.
 2. Veikt izmaiņas nodokļu politikā ar mērķi uzlabot ekonomikas konkurētspēju un mazināt ienākumu nevienlīdzību.
 3. Pilnveidot Valsts ieņēmumu dienestu, padarot to gan par sadarbības partneri uzņēmējiem un iedzīvotājiem, gan efektīvu budžeta ieņēmumu administratoru un valsts datu pārvaldnieku.
 4. Pāriet uz rezultātu orientētu budžeta veidošanu ar skaidri sasniedzamiem mērķiem un nodrošināt ES fondu investīciju efektīvu piesaisti Latvijas ekonomikai.

 

Ārlietu ministra K. Kariņa prioritātes joprojām izriet no Krievijas kara pret Ukrainu:

 1. Visa veida atbalsta sniegšana Ukrainai; palīdzēsim tai ceļā uz ES un NATO; mūsu baltiešu balsī ieklausās – to izmantosim, lai strādātu ar sabiedrotajiem ES un NATO, kā arī ar pasaules valstīm, kurām turpinām vēl plašāk skaidrot, kas ir Krievija un tās imperiālistiskās ambīcijas.
 2. Mūsu drošības stiprināšana, darbs ar NATO sabiedrotajiem stiprinot to klātbūtni Latvijā, Baltijā un Austrumu flangā kopumā.
 3. Latvijai ir jākļūst aizvien ekonomiski spēcīgākai, tāpēc manā vadībā ārlietu dienests daudz fokusētāk pievērsīsies investīciju piesaistei augstas pievienotas vērtības jomās.
 4. Darbs pie Latvijas kandidatūras dalībai ANO Drošības padomē 2026. – 2027. gadā; sekmīga balsojuma rezultātā Latvijai būs papildu iespējas ietekmēt globālos procesus, tajā skaitā iestāties par stingru atbalstu Ukrainai.

 

Jaunā iekšlietu ministra R. Kozlovska vienas no galvenajām prioritātēm ir:

 1. Iekšlietu sistēmā strādājošo personāla jautājums, tai skaitā atalgojuma celšana un materiāli tehniskais nodrošinājums.
 2. Budžeta procesā finansējuma apjoma pieaugums, lai sasniegtu 2,5% no IKP. Valdības kopējā apņemšanās ir izlīdzināt iekšlietu sistēmā strādājošo nodrošinājumu ar NBS.
 3. Efektīva Krīžu vadības sistēmas izveide, lai Latvijā esam gatavi operatīvi reaģēt un pieņemt lēmumus, mazinot politisku lēmumu nepieciešamību.
 4. Investīcijas viedajās tehnoloģijās Austrumu robežas aizsardzībai.

 

Dažas no tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres prioritātēm ir:

 1. Stiprināt valsts un iedzīvotāju drošību ar krimināltiesiskiem līdzekļiem hibrīdkara apstākļos.
 2. Nodrošināt ikviena cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši Satversmei.
 3. Nodrošināt tiesnešu un citu tiesu varai piederīgo tālākizglītību Tieslietu akadēmijā un stiprināt juridiskās izglītības kvalitāti ar vienotā jurista kvalifikācijas eksāmenu.

 

Jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri nosaucis daļu no steidzamākajiem darbiem:

 1. Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu.
 2. Atbalstīt inovatīvu medikamentu un ārstniecības metožu izmantošanu.
 3. Digitalizācijas procesa pabeigšana un digitālo risinājumu sakārtošana.
 4. Medicīnas darbinieku atalgojuma sistēmas sakārtošana.

 

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša turpinās strādāt pie iesāktajiem darbiem:

 1. Izglītības kvalitātes uzlabošana visos izglītības posmos Latvijā un ar to saistītā finansējuma palielināšana.
 2. Vienotas skolas veidošana Latvijā. Latviešu valodas ieviešanai skolās, kuras iepriekš realizēja mazākumtautības programmu, jau šobrīd un arī nākotnē tiks nodrošināts valdības atbalsts.
 3. Jauna programmu finansēšanas modeļa izstrāde, kas palīdzēs nodrošināt pedagogu pieaugumu trīs gadu laikā. Plāns šajā laikā ir panākt, lai laba skolotāja atalgojums sasniegtu konkurētspējīgu līmeni – 2500 eiro mēnesī.

 

Jaunā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa apņēmusies paveikt šādus darbus:

 1. Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana, t.sk., Satversmes tiesas lēmumu izpilde.
 2. Teritorijas plānošanas procesa pilnveide.
 3. Birokrātijas mazināšana, īpaši procesos, kas attīsta uzņēmējdarbību un jāizmanto iedzīvotājiem.
 4. Novadu un valstspilsētu profilu/indeksu izstrāde, uz tiem balstītas finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveide.
 5. Sadarbība Rīgas metropoles attīstībā.
 6. Iedzīvotājiem draudzīgu un saprotamu IT platformu izstrāde.
 7. Starpnozaru datu bāzu savietojamība un atvērto datu attīstība.

Koalīcijas partneri, partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA, “Zaļo un zemnieku savienība” un “Progresīvie”, arī vienojušies par valdības deklarāciju, kur 39 punktos apkopoti jaunās valdības galvenie sasniedzamie mērķi.

 

 

Kontaktpersona informācijai par partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA aktualitātēm:
Anna Ūdre
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 28607074

Dalies ar ziņu