fbpx Skip to main content

Kalniete: vardarbība pret sievietēm un bērniem ir noziegums, kas ir jāizskauž

Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā šonedēļ pieņemta rezolūcija, kurā izteikts visstingrākais nosodījums visa veida vardarbībai ģimenē, tai skaitā vardarbībai pret sievietēm un bērniem, norādot, ka vardarbība ir tās upuru cieņas un cilvēktiesību pārkāpums un tieši ietekmē upuru dzīves kvalitāti ne tikai emocionāli, bet arī ekonomiski.

Sandra Kalniete, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente: “Vardarbība ģimenē ir plaši izplatīta problēma Eiropā un neviena dalībvalsts nav bez vainas. Tā upuriem rada dziļas traumas, kas bērniem atstāj pēdas uz visu tālāko dzīvi. Tāpēc Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis nodrošināt, lai sievietes un bērni, kas visvairāk cieš no vardarbības, tiktu aizsargāti. Risinot aizbildniecības lietas vissvarīgākās ir bērna intereses, tāpēc lēmumu par aizbildniecību ir jāpieņem  specializētās tiesās, uzliekot pienākumu tiesnešiem lietas izskatīšanā pieaicināt ekspertus un zinātniekus,  kas nodrošinātu risku analīzi. Vienlaikus būtiski jāuzlabo policijas un citu dienestu darbinieku izpratne un zināšanas, strādājot ar vardarbības gadījumiem, tādēļ Eiropas Parlaments mudina dalībvalstis izstrādāt un atbilstoši finansēt obligātas apmācības šiem darbiniekiem. Tikpat nozīmīgi ir mainīt lielā daļā sabiedrības iesīkstējušo uzskatu, ka vardarbība ģimenē ir privāta lieta.  Vardarbības mazināšanai ir nepieciešams mērķtiecīgs ilgtermiņa profilaktiskais darbs, lai mainītu dzimumu stereotipus un kliedētu aizspriedumus sabiedrībā.

Eiropas Parlamenta rezolūcijā uzsvērts, ka Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie socializēšanās ierobežojumi ir veicinājuši vardarbības gadījumu skaita palielināšanos, vienlaikus apgrūtinot sieviešu un bērnu piekļuvi aizsardzībai un atbalstam, tādēļ Eiropas Savienības dalībvalstu pienākums ir šo problēmu steidzami risināt. Īpaši ir jāgādā par vardarbībā cietušo drošību un ekonomisko neatkarību, garantējot viņiem piekļuvi īpašam mājoklim, veselības pakalpojumiem, transportam un psiholoģiskajai palīdzībai. Papildus īpaši pasākumi nepieciešami, lai izskaustu vardarbību virtuālajā vidē, tostarp pasargātu no uzmākšanās tiešsaistē, kiberhuligānisma un naida runas, kas nesamērīgi ietekmē bērnus un it sevišķi meitenes.

Dzimumu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, bet vardarbība visās tās formās ir viens no nopietnākajiem šķēršļiem dzimumu līdztiesības sasniegšanai – šajā kontekstā Eiropas Parlamenta deputāti rezolūcijā izsaka nožēlu, ka tikai 21 Eiropas Savienības dalībvalsts ir ratificējusi Stambulas konvenciju, kas ir izšķirīgi svarīgs instruments, lai efektīvi apkarotu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.

Statistika liecina, ka Eiropā 22% sieviešu ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, vēl 43% ir piedzīvojušas partnera psiholoģisku vardarbību, ietekmējot arī bērnus. Tāpat dati rāda, ka upuri tikai 14% gadījumu ziņo policijai par savu partneru smagākajiem vardarbības gadījumiem, savukārt divas trešdaļas cietušo sieviešu sistemātiski neziņo iestādēm, pamatojot to ar bailēm, informācijas trūkumu par atbalsta iespējām vai balstoties pārliecībā, ka vardarbība ģimenē ir tās ir privāta lieta.

 

———–

Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 178 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīdze
Tālr.: 29405397
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu