fbpx Skip to main content

Pensiju indeksācija 2022

Šīgada indeksācijā valsts pensiju un atlīdzību pārskatīšanai piemēros koeficientu 1,2287. Tādu koeficientu piemēros izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām, atlīdzībām, kā arī vecuma pensijām, ja cilvēka apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem. Ja stāžs ir lielāks, vecuma pensijas pārskatīšanai piemēros lielāku indeksu.

 • Šogad valsts pensijas un atlīdzības indeksēs divus mēnešus agrāk – 1. augustā. Pārskatītās pensijas un atlīdzības izmaksās septembrī – vienlaikus gan augusta, gan septembra palielinājumu.
 • No 1. augusta indeksē visu pensiju un atlīdzību, kura nepārsniedz 534 eiro.
 • Pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksē šo daļu – 534 eiro.
 • Politiski represētajiem, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.
 • Vispārējais indekss ir 1,2287. To piemēros izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijai, atlīdzībai, vecuma pensijai, ja tās saņēmēja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, kā arī pensijas piemaksai.
 • Vecuma pensiju indeksācijā arī šogad tiks piemēroti atšķirīgi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss un vecuma pensijas pieaugums.

 

Piemērojamo indeksu – 1,2287 – veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam (12 mēneši) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) reālā pieauguma procentiem, informē Labklājības ministrija (LM), indeksācijas rezultātā iegūto palielinājumu paskaidrojot ar piemēriem.

 

Indeksē 534 eiro, vairākām grupām – visu pensiju

2022. gadā tiek pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 534 eiro, kas ir 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Tātad tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro. Savukārt pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksēs šo daļu – 534 eiro.

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

 

Lielāks stāžs – lielāks indekss

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti atšķirīgi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt, uzsver LM.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem; ja no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%; ja no 40 līdz 44 gadiem – 70%, savukārt 45 gadi un vairāk – 80%.

Tātad vecuma pensijas pārskatīšanā, ja apdrošināšanas stāžs ir:

 • līdz 29 gadiem, piemēros indeksu 1,2287;
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, – piemēros indeksu 1,2314;
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem, – indekss būs 1,2341;
 • ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu, – piemēros indeksu 1,2369.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 370 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no šīgada augusta pensijas apmērs būs 454,62 eiro (par 84,62 eiro lielāks); ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, – pensijas apmērs būs 455,62 eiro (par 85,62 eiro lielāks); ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem, – pensijas apmērs būs 456,62 eiro (par 86,62 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 457,65 eiro (par 87,65 eiro lielāks).

 

Indeksē arī piemaksas

Augustā indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros šādi:

 • piemaksas apmēram 1,16 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim;
 • piemaksas apmēram 1,74 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.
 • Tas nozīmē, ka piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,16 eiro un 1,74 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,2287. Līdz ar to cilvēki, kuri saņēma 1,16 eiro piemaksu par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,43 eiro, turpretī tie, kuri saņēma 1,74 eiro, turpmāk saņems 2,14 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 29 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), pēc indeksācijas saņems vecuma pensiju 494,76 eiro un piemaksu pie pensijas 35,75 eiro.

 

Indeksē pensijas un atlīdzības

Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam.

Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiek automātiski.
Labklājības ministrija arī atkārtoti informē par likumā noteikto, ka 2022. gadā valsts pensijas un atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu tiks pārskatītas š. g. augustā, bet indeksācijā iegūtais palielinājums par augustu tiks izmaksāts vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju vai atlīdzību.

Tas nozīmē, ka augustā pensijas un atlīdzības tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, savukārt septembrī tās izmaksās jau palielinātā (indeksētā) apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augustu.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Pensionāra neapliekamais minimums no šīgada 1. jūlija ir 500 eiro.

Valsts pensiju un atlīdzību indeksācija, kas ik gadu notiek 1. oktobrī, šogad ir pārcelta divus mēnešus agrāk, un visas pensijas tiek pārskatītas jau no 1. augusta. Divus mēnešus agrāku indeksāciju paredz grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

2021. gada 1. oktobrī pensiju un atlīdzību ikgadējai pārskatīšanai tika piemērots indekss 1,0423. Pērn 1. oktobrī indeksēja pensijas līdz 470 eiro.

Pensiju indeksācija notiek agrāk nekā parasti, lai pensiju un atlīdzību saņēmējiem mazinātu straujās inflācijas negatīvo ietekmi uz šiem ienākumiem.


Informācijas avots:

lvportals.lv

Dalies ar ziņu