fbpx Skip to main content

Vaidere aicina izvirzīt krietni vērienīgākus renovācijas mērķus

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (ETP) ir vērsusies pie ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga ar vēstuli, kurā uzsver, ka Latvijā jāizvirza krietni vērienīgāki renovācijas mērķi. “Aicinu ekonomikas atjaunošanas plānos, kuri pašlaik tiek izstrādāti, ievērojamu lomu atvēlēt tieši ēku renovācijai. Tie būs gan videi draudzīgi, gan tautsaimniecību stimulējoši ieguldījumi, kas radīs jaunas darbavietas un atbalstīs mūsu ražotājus. Vienlaikus vēlos iedrošināt arī iedzīvotājus izmantot visas iespējas renovēt, tai skaitā līdz 15. decembrim ALTUM iesniegt pieteikumus daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalsta programmā,” norāda I. Vaidere, kurai uzticēts būt par Eiropas Renovāciju vēstnieci Latvijā.

Ņemot vērā, ka no 2021. gada Latvija saņems ļoti ievērojamu ES fondu atbalstu, deputāte aicina Ekonomikas ministriju ēku renovācijai atvēlēt krietni lielāku finansējumu nekā līdz šim, kā arī aktīvāk piesaistīt privātus līdzekļus.

“Uzskatu, ka pašreiz izvirzītie renovācijas mērķi nav pietiekami vērienīgi. Ir nepieciešams meklēt risinājumus, lai vismaz divkāršotu renovēto māju skaitu – gan pilsētās, gan reģionos. Tuvākajā laikā būtu jāpieņem arī jauna renovācijas stratēģija Latvijai, ņemot vērā nesen Eiropas līmenī publicēto “Renovācijas viļņa” iniciatīvu, pie kuras ieviešanas strādāju Eiropas Parlamentā,” skaidro I. Vaidere.

Kā svarīgu jautājumu viņa izceļ arī vēsturisko ēku renovāciju: “Šīs ēkas, kas celtas 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē, ir ne tikai Rīgas, bet arī daudzu citu Latvijas pilsētu rota, tomēr tās ne vienmēr kvalificējas renovācijas programmām. Tādēļ jāizstrādā īpaša programma un jāparedz publisks finansējums arī vēsturisko namu atjaunošanai. Tas palīdzēs saglabāt kultūras mantojumu un cels pilsētu estētisko vērtību, uzlabojot gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan tūrisma potenciālu.”

Vaidere uzsver, ka ēku renovācija sniedz daudzus un dažādus ieguvumus.

“Tie ir gan zemāki rēķini iedzīvotājiem, gan drošāki un patīkamāki mājokļi. Tāpat ēku energoefektivitātes uzlabošana palīdzēs īstenot Eiropas zaļā kursa mērķus, jo ēkas ir galvenais enerģijas patēriņa avots, kas rada 36% no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tādēļ aicinu namu pārvaldītājus un vecākos jau šobrīd izmantot ALTUM atbalsta programmu,” piebilst deputāte.

ALTUM daudzdzīvokļu māju renovācijas programmā pusi no izmaksām par būvdarbiem, kas samazina siltuma zudumus ēkā, sedz ALTUM grants jeb neatmaksājama palīdzība no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Plašāka informācija par iespējām līdz 15. decembrim iesniegt projektus pieejama ALTUM mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Ģirts Salmgriezis
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks

Dalies ar ziņu