fbpx Skip to main content

VARAM ministrs varēs anulēt pašvaldības deputāta pilnvaras

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs varēs anulēt pašvaldības deputāta pilnvaras. To noteic Saeimā trešdien, 6.decembrī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Pašvaldības domes deputāta statusa likumā. 

Ar grozījumiem noteikts, ka pašvaldības deputāta pilnvaras ministrs varēs anulēt, ja attiecīgais deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nebūs piedalījies vairāk nekā pusē no kārtējām domes sēdēm un tādēļ domes sēdes nevarēja notikt kvoruma trūkuma dēļ. Tā deputāta vietā, kuram būs anulēts mandāts, aicinās stāties nākamo kandidātu.

Likums grozīts, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības domes darbu un lemtspēju situācijā, kad viens vai vairāki deputāti sistemātiski bez attaisnojoša iemesla nepiedalās domes sēdēs un tādējādi apdraud pilnvērtīgu pašvaldības funkciju izpildi. Šādiem deputātiem anulējot mandātu, pašvaldībā būs iespēja darboties citiem kandidātiem, kuri apzinīgi un ar pilnu atbildību veiks deputāta pienākumus.

Patlaban pilnvaras deputātam, kurš bez attaisnojoša iemesla neierodas uz domes sēdēm, var anulēt pašvaldības dome, un izmaiņas rosinātas, lai nodrošinātu domes darbu situācijās, kad pati dome nevar pieņemt lēmumus, tostarp anulēt mandātus.

Saeima vienlaikus atbalstīja arī grozījumus Pašvaldību likumā. Tie noteic, ka vismaz trešā daļa domes deputātu var sasaukt kārtējo domes sēdi, ja līdzšinējā dome nav spējīga pildīt savus pienākumus. Ja mēneša laikā šāda sēde netiek sasaukta, tad pašvaldības izpilddirektors domes sēdi varēs lūgt sasaukt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Patlaban pašvaldības domi Saeima var atlaist ar likumu un iecelt pagaidu administrāciju, ja pašvaldība trīs sēdes pēc kārtas nav spējīga pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ.

Grozījumi Pašvaldības domes deputāta statusa likumā un Pašvaldību likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu