fbpx Skip to main content

Aktualizēts Valsts civilās aizsardzības plāns

9. janvārī Ministru kabinets apstiprināja Valsts civilās aizsardzības plāna (CA plāns) atjaunoto redakciju.  CA plāns ir plānošanas dokuments, kas ietver  katastrofas pārvaldīšanas pasākumus kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā. Atjaunotā  redakcija paredz vairākus būtiskus papildinājumus civilās aizsardzības sistēmas funkcionēšanā. 

Ņemot vērā laikapstākļu izraisītos izaicinājumus, ar kuriem Latvija saskaras pēdējo gadu laikā, ir precizēts pielikums par paliem, plūdiem un vējuzplūdiem. Tāpat plāna atjaunotajā redakcijā pārskatīti izpildes termiņi arī citiem CA plānā ietvertajiem katastrofu pārvaldīšanas pasākumiem.

Pēdējo gadu ģeopolitisko notikumu dēļ, īpaši Krievijas izraisītā kara Ukrainā, redakcijā ir atjaunoti pasākumi, kas attiecas uz sabiedrības drošību kara apdraudējuma gadījumā. Piemēram, plānā ir iekļauti pasākumi, kas saistīti ar patvertņu un tām pielāgojamo būvju apzināšanu, remontu, aprīkošanu un pārbaudi, kā  arī mobilizējamajiem civilās aizsardzības formējumiem (to skaita un uzdevumu noteikšana nozarēs un pašvaldībās, materiāltehniskā nodrošinājuma noteikšana, apmācību un mācību organizēšana, iesaiste ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā).

Tāpat ir papildināta informācija par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā, vadlīnijas evakuācijas punkta izveidei un pulcēšanās vietu noteikšanai evakuācijas gadījumā.

Plāns aktualizēts atbilstoši nozaru ministriju un to padotības iestāžu priekšlikumiem, Valsts kontroles atbilstības revīzijas ziņojumā “Valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošana un gatavība” norādītajam, kā arī apdraudējumu pārvarēšanas 2022. gada mācībās izdarītajiem secinājumiem.

CA plānā ir arī precizēta  informācija par iedzīvotāju apziņošanas kārtību ar sabiedrisko mediju starpniecību. Iedzīvotāji var saņemt informāciju par katastrofu vai to draudiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem šādos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos:

  • Latvijas radio 1
  • Latvijas radio 2
  • Latvijas radio 3
  • Latvijas radio 4
  • Latvijas radio 5
  • Latvijas Radio 6 (Radio Naba)
  • Latvijas televīzija LTV1
  • Latvijas televīzija LTV7
  • “Re:TV” televīzija
  • ziņu aģentūra LETA.

 

 

LASI VAIRĀK! | → Valdība vienojas par tālāko rīcību patvertņu jautājumā

 

 

Informāciju sagatavoja, foto:
Iekšlietu ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: +371 67219363
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu