fbpx Skip to main content

Programma 14. Saeimas vēlēšanām

Jaunā Vienotība veido Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela un droša par nākotni. Mēs iestājamies par saliedētu un vienotu politisko nāciju. Mēs esam vienoti izpratnē par godīgu, tālredzīgu un kompetentu politiku, stiprinot Latvijas valsts drošību un ceļot tautas labklājību.

 

Klausies Jaunās Vienotības 4000 zīmju programmas audio šeit!

VALSTS UN DEMOKRĀTIJAS AIZSARDZĪBA

 • Veidot vienotu politisko nāciju, kas balstās Latvijas Satversmē, latviešu valodā, Eiropas vērtībās un izpratnē, ka Latvijas valstiskums, neatkarība un drošība ir visa pamats un kopīga atbildība
 • Pāriet pilnībā uz izglītību valsts valodā līdz 2025. gadam
 • Nodrošināt daudzveidīgu, kvalitatīvu un aizsargātu mediju telpu valsts valodā
 • Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas kultūrvērtības
 • Stiprināt neatkarīgu tiesu varu kā demokrātiskas valsts pamatu
 • Nodrošināt ilgstošu un būtisku NATO spēku klātbūtni Latvijā
 • Ieguldīt 2,5% no IKP valsts aizsardzībā, palielinot iesaistīties spējīgu, ekipētu un apmācītu pilsoņu skaitu
 • Veicināt spēcīgas Eiropas Savienības attīstību
 • Atbalstīt Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju un tās Eiroatlantisko integrāciju
 • Stiprināt profesionālu un motivētu iekšlietu dienestu darbu, modernizējot infrastruktūru un nostiprinot ārējo robežu, iekšējā drošībā un sabiedriskajā kārtībā ieguldot 2,5% no IKP
 • Ieviest efektīvu, iedzīvotājiem saprotamu civilās aizsardzības un krīžu vadības sistēmu

VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM

 • Atbalstīt mājsaimniecības un ražojošos uzņēmumus, nodrošinot mērķētu, ātru un pieejamu atbalstu energocenu sadārdzinājuma un augstās inflācijas pārvarēšanai tuvākajās apkures sezonās
 • Ieviest uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu
 • Izskaust jebkura veida vardarbību ģimenē un pret sievietēm
 • Veicināt demogrāfiju, nodrošinot bērniem pieejamus izglītības pakalpojumus un valsts veselības aprūpi ar ilgāko gaidīšanas laiku 30 dienas
 • Nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju cienīgām vecumdienām
 • Ieviest faktiskās kopdzīves regulējumu
 • Ieviest motivētu un efektīvu valsts un pašvaldību pārvaldību, strādājošu sabiedrības kopējam labumam
 • Stiprināt NVO, novirzot 1% no IIN sabiedriskā labuma organizācijām
 • Paplašināt autoceļu ar melno segumu izbūvi novados
 • Nodrošināt digitālo sasniedzamību visā Latvijā
 • Veidot pasažieriem ērtu un modernu sabiedriskā transporta sistēmu
 • Stimulēt investīcijas īres mājokļu būvniecībā, ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā

CILVĒKKAPITĀLS

 • Piesaistīt cilvēkresursus un finanšu investīcijas Latvijas ekonomikā, īpaši veicinot tautiešu reemigrāciju, stiprināt saites ar diasporu
 • Turpināt izglītības satura reformu atbilstoši darba prasmju un tirgus prasību līdzsvaram, efektivizēt pārkvalifikāciju, integrēt digitālās kompetences un noteikt vienu koordinējošo iestādi mūžizglītībai
 • Ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī gala eksāmenu kādā no dabaszinātņu priekšmetiem
 • Palielināt līdz 1,5% no IKP pētniecības un attīstības finansējumu līdz 2026. gadam
 • Investēt zinātnes universitāšu konkurētspējā, vismaz divām zinātnes universitātēm sasniedzot starptautisko reitingu Top 500
 • Gādāt, lai skolotāju darba samaksa par 20% pārsniedz vidējo darba samaksu valstī
 • Nodrošināt sporta aktivitāšu pieejamību veselīgas sabiedrības pamatam

DABAS KAPITĀLS

 • Veidot dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību
 • Modernizēt ekonomiku, lai sasniegtu klimata neitralitāti līdz 2050. gadam
 • Ieviest zaļo kursu saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju interesēm
 • Panākt pilnu enerģētisko neatkarību no Krievijas
 • Paplašināt saules paneļu ieviešanas programmas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, palielināt uzstādītās vēja enerģijas jaudas
 • Atbalstīt ieguldījumus, kas veicina energoefektivitāti, t.sk. ēku siltināšanu
 • Izveidot Latvijā reģionāli konkurētspējīgu sašķidrinātās gāzes termināli

INDUSTRIĀLAIS KAPITĀLS

 • Īstenot viedo reindustrializāciju, atbalstot eksportspējīgu ražotņu izveidi
 • Ieviest vienotas un efektīvas publiskās pārvaldes digitālo sistēmu
 • Ieguldīt reģionu attīstībā, veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas
 • Paaugstināt Rīgas konkurētspēju Ziemeļeiropā, izveidojot vienotu Rīgas metropoles pārvaldības modeli
 • Veidot līdzsvarotu un uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu ieņēmumu sadali starp pašvaldībām
 • Padarīt valsts uzņēmumu darbību caurskatāmu sabiedrībai, sekmējot kapitāla tirgu un kotējot biržā valsts uzņēmumu mazākuma akciju daļas ne vairāk kā 20%
 • Sekmēt lauku ekonomiku ar modernu un produktīvu ražošanu, kas atbilst valsts nākotnes vajadzībām, un atbalstīt padziļinātāku kooperāciju