fbpx

Programma un kandidāti

KOMPETENCE, TĀLREDZĪBA, GODAPRĀTS

Jaunā Vienotība veido Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela un droša par nākotni. Mēs iestājamies par saliedētu un vienotu politisko nāciju. Mēs esam vienoti izpratnē par godīgu, tālredzīgu un kompetentu politiku, stiprinot Latvijas valsts drošību un ceļot tautas labklājību.

 

VALSTS UN DEMOKRĀTIJAS AIZSARDZĪBA

· Veidot vienotu politisko nāciju, kas balstās Latvijas Satversmē, latviešu valodā, Eiropas vērtībās un izpratnē, ka Latvijas valstiskums, neatkarība un drošība ir visa pamats un kopīga atbildība

· Pāriet pilnībā uz izglītību valsts valodā līdz 2025. gadam

· Nodrošināt daudzveidīgu, kvalitatīvu un aizsargātu mediju telpu valsts valodā

· Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas kultūrvērtības

· Stiprināt neatkarīgu tiesu varu kā demokrātiskas valsts pamatu

· Nodrošināt ilgstošu un būtisku NATO spēku klātbūtni Latvijā

· Ieguldīt 2,5% no IKP valsts aizsardzībā, palielinot iesaistīties spējīgu, ekipētu un apmācītu pilsoņu skaitu

· Veicināt spēcīgas Eiropas Savienības attīstību

· Atbalstīt Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju un tās Eiroatlantisko integrāciju

· Stiprināt profesionālu un motivētu iekšlietu dienestu darbu, modernizējot infrastruktūru un nostiprinot ārējo robežu, iekšējā drošībā un sabiedriskajā kārtībā ieguldot 2,5% no IKP

· Ieviest efektīvu, iedzīvotājiem saprotamu civilās aizsardzības un krīžu vadības sistēmu

 

VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM

· Atbalstīt mājsaimniecības un ražojošos uzņēmumus, nodrošinot mērķētu, ātru un pieejamu atbalstu energocenu sadārdzinājuma un augstās inflācijas pārvarēšanai tuvākajās apkures sezonās

· Ieviest uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu

· Izskaust jebkura veida vardarbību ģimenē un pret sievietēm

· Veicināt demogrāfiju, nodrošinot bērniem pieejamus izglītības pakalpojumus un valsts veselības aprūpi ar ilgāko gaidīšanas laiku 30 dienas

· Nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju cienīgām vecumdienām

· Ieviest faktiskās kopdzīves regulējumu

· Ieviest motivētu un efektīvu valsts un pašvaldību pārvaldību, strādājošu sabiedrības kopējam labumam

· Stiprināt NVO, novirzot 1% no IIN sabiedriskā labuma organizācijām

· Paplašināt autoceļu ar melno segumu izbūvi novados

· Nodrošināt digitālo sasniedzamību visā Latvijā

· Veidot pasažieriem ērtu un modernu sabiedriskā transporta sistēmu

· Stimulēt investīcijas īres mājokļu būvniecībā, ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā

 

CILVĒKKAPITĀLS

· Piesaistīt cilvēkresursus un finanšu investīcijas Latvijas ekonomikā, īpaši veicinot tautiešu reemigrāciju, stiprināt saites ar diasporu

· Turpināt izglītības satura reformu atbilstoši darba prasmju un tirgus prasību līdzsvaram, efektivizēt pārkvalifikāciju, integrēt digitālās kompetences un noteikt vienu koordinējošo iestādi mūžizglītībai

· Ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī gala eksāmenu kādā no dabaszinātņu priekšmetiem

· Palielināt līdz 1,5% no IKP pētniecības un attīstības finansējumu līdz 2026. gadam

· Investēt zinātnes universitāšu konkurētspējā, vismaz divām zinātnes universitātēm sasniedzot starptautisko reitingu Top 500

· Gādāt, lai skolotāju darba samaksa par 20% pārsniedz vidējo darba samaksu valstī

· Nodrošināt sporta aktivitāšu pieejamību veselīgas sabiedrības pamatam

 

DABAS KAPITĀLS

· Veidot dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību

· Modernizēt ekonomiku, lai sasniegtu klimata neitralitāti līdz 2050. gadam

· Ieviest zaļo kursu saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju interesēm

· Panākt pilnu enerģētisko neatkarību no Krievijas

· Paplašināt saules paneļu ieviešanas programmas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, palielināt uzstādītās vēja enerģijas jaudas

· Atbalstīt ieguldījumus, kas veicina energoefektivitāti, t.sk. ēku siltināšanu

· Izveidot Latvijā reģionāli konkurētspējīgu sašķidrinātās gāzes termināli

 

INDUSTRIĀLAIS KAPITĀLS

· Īstenot viedo reindustrializāciju, atbalstot eksportspējīgu ražotņu izveidi

· Ieviest vienotas un efektīvas publiskās pārvaldes digitālo sistēmu

· Ieguldīt reģionu attīstībā, veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas

· Paaugstināt Rīgas konkurētspēju Ziemeļeiropā, izveidojot vienotu Rīgas metropoles pārvaldības modeli

· Veidot līdzsvarotu un uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu ieņēmumu sadali starp pašvaldībām

· Padarīt valsts uzņēmumu darbību caurskatāmu sabiedrībai, sekmējot kapitāla tirgu un kotējot biržā valsts uzņēmumu mazākuma akciju daļas ne vairāk kā 20%

· Sekmēt lauku ekonomiku ar modernu un produktīvu ražošanu, kas atbilst valsts nākotnes vajadzībām, un atbalstīt padziļinātāku kooperāciju

 

Lejupielādē programmu šeit!

 

KANDIDĀTI

RĪGA

1. Edgars Rinkēvičs
2. Inese Lībiņa-Egnere
3. Andrejs Judins
4. Kārlis Šadurskis
5. Zanda Kalniņa-Lukaševica
6. Karina Ploka
7. Dāvis Mārtiņš Daugavietis
8. Iveta Benhena-Bēkena
9. Lolita Čigāne
10. Uģis Rotbergs
11. Agnese Krasta
12. Jānis Patmalnieks
13. Zane Skujiņa
14. Irma Kalniņa
15. Gatis Liepiņš
16. Santa Survila
17. Ričards Aksels Ozoliņš
18. Edgars Jākobsons
19. Normunds Balabka
20. Barba Tuzika
21. Toms Vāvere
22. Inese Kalniņa
23. Māris Luste
24. Dmitrijs Golubevs
25. Jānis Šiliņš
26. Kristīne Jučkoviča
27. Jānis Lazdāns
28. Edvīns Kalviņš
29. Dāvis Dejus
30. Miķelis Cinis
31. Jogita Ozola
32. Roberts Matulis
33. Emīls Dālderis
34. Didzis Brūklītis
35. Linards Rundāns
36. Oskars Baltais
37. Andis Geižāns
38. Laura Martinova
39. Edmunds Jurēvics

 

VIDZEME

1. Krišjānis Kariņš
2. Evika Siliņa
3. Ainars Latkovskis
4. Raimonds Čudars
5. Jānis Skrastiņš
6. Ilze Vergina
7. Ints Dālderis
8. Agita Zariņa-Stūre
9. Andrejs Ceļapīters
10. Viktorija Baire
11. Jānis Zariņš
12. Jānis Paulovičs
13. Malda Caune
14. Viesturs Zariņš
15. Atis Labucis
16. Ilze Žūriņa-Davidčuka
17. Mārtiņš Neilands
18. Baiba Ziedone-Jansone
19. Santa Jermičuka
20. Jānis Skulte
21. Guntis Čivčs
22. Terēze Stālmane
23. Intars Liepiņš
24. Ojārs Krūmiņš
25. Silvija Reinberga
26. Viktorija Anna Graudiņa
27. Ilmārs Reinholds Drēziņš
28. Didzis Šēnbergs
29. Hosams Abu Meri

LATGALE

1. Rihards Kozlovskis
2. Anna Rancāne
3. Alīna Gendele
4. Maruta Plivda
5. Dainis Platacis
6. Arnita Gaiduka
7. Jaroslavs Volkovs
8. Atis Zakatistovs
9. Juris Erts
10. Maruta Castrova
11. Lolita Greitāne
12. Marija Briška
13. Artūrs Tjušs
14. Aleksandrs Mironovs
15. Andris Valainis
16. Imants Babris

 

KURZEME

1. Arvils Ašeradens
2. Inga Bērziņa
3. Guntars Račs
4. Kārlis Strautiņš
5. Ģirts Valdis Kristovskis
6. Ingrīda Circene
7. Jānis Grahoļskis
8. Inna Kislina
9. Andis Bāliņš
10. Dace Šēle
11. Andris Jefimovs
12. Edgars Lūks
13. Intars Zēns
14. Māris Rozenbergs
15. Nellija Kleinberga

 

ZEMGALE

1. Jānis Reirs
2. Anda Čakša
3. Leonīds Salcevičs
4. Aigars Rublis
5. Mārtiņš Limanskis
6. Edgars Laimiņš
7. Mārtiņš Daģis
8. Judīte Dobele
9. Mārtiņš Felss
10. Ainārs Sviklis
11. Inese Didže
12. Sergejs Kovaļovs
13. Gunita Draveniece
14. Renārs Manuilovs
15. Laura Vēverbrante
16. Ansis Saliņš