fbpx Skip to main content

Ārlietu ministrs uzsver ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam izvirzīto mērķu nozīmīgumu

2023. gada 5. oktobrī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš atklāja 14. Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) ikgadējo forumu “Drošs un ilgtspējīgs Baltijas jūras reģions nākamajām paaudzēm”.

“Mūsu sadarbībai Baltijas jūras reģionā ir sena vēsture. Šobrīd sadarbība ir svarīgāka nekā jebkad.  Tikai darbojoties kopā, var veiksmīgi risināt mūsdienu izaicinājumus – drošību, klimata pārmaiņas, energoneatkarību  un jaunatnes iesaisti,”  savā atklāšanas uzrunā atgādināja K. Kariņš.

Ārlietu ministrs akcentēja ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam vispārējo politikas mērķu sasniegšanu kā ilgtermiņa apņemšanos un aicināja kopīgi strādāt, lai uzlabotu Baltijas jūras vides situāciju, veicinātu labklājību un uzlabotu savienojamību reģionā. K. Kariņš arī mudināja izlemt, kādu nākotni Baltijas jūras reģionā dzīvojošie vēlas.

“Jaunatnes līdzdalībai politikas veidošanas procesā ir izšķiroša nozīme, lai sabiedrība kļūtu iekļaujošāka, taisnīgāka un atbilstu visu sabiedrības locekļu vajadzībām,” atgādināja ārlietu ministrs.

K. Kariņš atkārtoti apliecināja nelokāmo atbalstu Ukrainai un tās tautai cīņā par mūsu kopīgajām vērtībām.

“Esam gatavi turpināt sniegt atbalstu Ukrainas atjaunošanai. Šajā jomā var izmantot un ir jāizmanto Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam paredzētie instrumenti”, teica ārlietu ministrs.

14. Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam ikgadējā foruma atklāšanā piedalījās arī  klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens, Hamburgas pilnvarotā pārstāve federālajā valdībā, Eiropas Savienībā un ārlietās Almūta Mellere (Almut Möller), Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols (Anatolii Kutsevol) un Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska.

Atklāšanas sesijas dalībnieki diskutēja arī par enerģētiku, tai skaitā par šobrīd aktuālo enerģijas cenu mazināšanu, gāzes piegādes dažādošanu, pārejas uz tīru enerģiju paātrināšanu.

Rīgā notiek forums par drošu un ilgtspējīgu Baltijas jūras reģionu

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrija

Dalies ar ziņu