fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 3 Tukuma novads

Programma

Partijas VIENOTĪBA vēlēšanu programma Tukuma novadā

Veidosim jauno Tukuma novadu kopā!

Apvienosim četru novadu spēku un resursus kā jaunas iespējas kopīgai Tukuma novada izaugsmei pat visattālākajās novada teritorijās. Būsim krietni un rūpīgi saimnieki, ievērosim cieņpilnas, konstruktīvas attiecības, kas vērstas uz attīstību, inovatīvu un modernu pārvaldību. Saglabāsim Engures, Jaunpils, Kandavas, Tukuma novadu tradīcijas, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu dzīves vidi.

IZGLĪTĪBA
• Pārdomāts, sakārtots izglītības iestāžu tīkls. Pirmsskolu, sākumskolu darbība tuvāk bērnu dzīvesvietām lauku teritorijās.
• Valsts ģimnāzijas statuss Tukuma Raiņa ģimnāzijai.
• Tukuma Mākslas un Mūzikas skola jaunās, atbilstošās telpās.
• Sakārtota profesionālās ievirzes izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze.
• Šautuves pārbūve drošai ekspluatācijai.
• Datortehnika pedagogiem un skolēniem.
• Stipendiju, prēmiju fonds skolēniem, pedagogiem par izciliem sasniegumiem.
• Pedagogu darba vides pilnveide, veselības apdrošināšana.

Lasīt vairāk