fbpx Skip to main content

Kalniete: tribunāls par kara noziegumiem pret Ukrainu jāveido nekavējoties

“Agresija pret suverēnu valsti ir visbriesmīgākais noziegums, tāpēc Krievijas vadītājiem ir jāatbild par Ukrainā īstenoto agresiju un šajā karā pastrādātajām zvērībām, terora aktiem, nogalinātiem civiliedzīvotājiem, bēgļu miljoniem, izpostītām pilsētām, ekoloģisko katastrofu un izlaupītām kultūras vērtībām,” tā šonedēļ, uzstājoties Eiropas Parlamenta debatēs par īpaša tribunāla izveidi Krievijas un Baltkrievijas režīmu kriminālvajāšanai par kara noziegumiem, uzsvēra deputāte Sandra Kalniete.

Eiropas Parlaments šodien pārliecinošā balsojumā – 472 deputātiem balsojot “par” – atbalstīja pēc Eiropas Tautas partijas grupas iniciatīvas sagatavoto rezolūciju, kurā uzsvērta nepieciešamība un steidzamība ES iestādēm un dalībvalstīm uzņemties vadību un izveidot īpašu tribunālu, lai sauktu pie atbildības Krievijas un tās sabiedroto īstenoto agresijas noziegumu pret Ukrainu. Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments norāda, ka šāds tribunāls jāizveido nekavējoties, pamatojoties uz starptautisku nolīgumu starp līdzīgi domājošām valstīm ar ANO Ģenerālās asamblejas atbalstu, atzīst, ka šāda tribunāla izveide novērsīs plaisu pašreizējā starptautiskās krimināltiesvedības institucionālajā struktūrā, un secina, ka tribunālam jābalstās uz normām un principiem, ko piemēro Starptautiskajai krimināltiesai, kā noteikts Romas statūtos.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupa: “Krievijas agresija ir totalitāras varas mēģinājums iznīcināt demokrātiju un apdraudēt mieru un stabilitāti Eiropā un pasaulē.  Es nešaubos, ka īpašais tribunāls būs un tajā sauks pie atbildības Putinu un viņa ģenerāļus, tāpat arī Lukašenku par Baltkrievijas teritorijas nodošanu agresijas īstenošanai. Šāda tribunāla izveide būs brīdinājums citu nedemokrātisko valstu vadītājiem, ka nesodāmība par agresijas aktu, kas gandrīz bez izņēmumiem ir pastāvējusi kopš II Pasaules kara beigām, ir beigusies.”

Pēc Eiropas Tautas partijas grupas iniciatīvas sagatavotajā un Eiropas Parlamenta atbalstītajā dokumentā norādīts, ka īpašajam tribunālam jābūt jurisdikcijai izmeklēt Krievijas augstākās politiskās un militārās vadības rīcību un lēmumus, saucot par tiem pie atbildības par agresijas noziegumiem pret Ukrainu, kas Ukrainas teritorijā izdarīti kopš 2014. gada februāra.

Pieņemot rezolūciju, Eiropas Parlaments secina, ka īpašā tribunāla izveide papildinās Starptautiskās krimināltiesas darbu, kuras mandātā nav paredzēta agresijas nozieguma tiesāšana. Abām tiesām būs jāstrādā ciešā sadarbībā, tādēļ tribunālam jāatrodas Hāgā. Deputāti norāda, ka darbam pie īpašā tribunāla izveides jāsākas nekavējoties un tam jānotiek sadarbībā ar Ukrainu, līdz tam sniedzot visu iespējamo atbalstu pagaidu prokuratūras izveidei, lai veiktu agresijas noziegumu izmeklēšanu.

———–

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskajā grupā strādā 176 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.


Informāciju sagatavoja:

Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīdze
E-pasts: [email protected]
Attēls: EPP Group

 

Dalies ar ziņu