fbpx Skip to main content

Jaunās Vienotības cilvēki

Edmunds Jurēvics

14. Saeimas deputāts

Rīgas vicemēra Viļņa Ķirša padomnieks, politologs. Esmu pateicīgs vecāku un vecvecāku paaudzei, kuri atjaunoja Latvijas neatkarību. Mūsu paaudzes svēts pienākums ir nosargāt atgūto brīvību, stiprināt Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti. Mēs nedrīkstam pieļaut populistu, oligarhu un Kremļa draugu partiju mēģinājumus Latviju iegrūst atpakaļ Krievijas ietekmes sfērā. Mēs esam nelokāmi: Latvija ir un būs Eiropas Savienības un NATO saimē kā pilnvērtīga dalībvalsts. Latviešu valoda ir un būs mūsu nācijas un identitātes pamats. Tā ir jāstiprina un jāaizsargā, tostarp izskaužot lingvistisko diskrimināciju darba tirgū, kad nepamatoti tiek pieprasīta krievu valodas lietošana.

 

Edmunds Jurēvics par Rīgas budžetu 2022.gadā.

 

2022. gada pašvaldības budžeta  galvenās prioritātes ir satiksmes infrastruktūra, sociālais atbalsts rīdziniekiem, kā arī pašvaldības konkurētspēja darba tirgū.

Būtiskākie no uzlabojumi 2022. gada budžetā:  piešķirt papildu 7 milj. eiro satiksmes infrastruktūras uzturēšanai;
✅ palielināt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 307,85 eiro mēnesī par katru bērnu, kas apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi;
✅ atvērt divus jaunus bērnudārzus;
✅ nodrošināt lielāku atbalstu komunālo maksājumu segšanai mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, nosakot iespēju rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem nomaksāt pakāpeniski, bez kavējuma procentiem;
✅ atalgojuma pieaugums pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, medicīnas darbiniekiem u.c.;
✅ palielināt politiski represēto un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalstu līdz 150 eiro;
✅ sadarbībā ar valdību panākt pienācīgu līdzekļu apjomu nacionālo simbolu – Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu – uzturēšanai un saglabāšanai;
✅ jauni sociālie pakalpojumi ģimenēm, kurās aug bērni ar  īpašām vajadzībām;
✅ rotaļlaukumu un citu pilsētvides objektu sakārtošana;
✅ palielināt būvvaldes kapacitāti, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas ātrumu un kvalitāti gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem;
✅ atvēlēt būtisku naudas summu, lai sāktu darbu pie lielo tiltu un pārvadu atjaunošanas būvprojektu izstrādes, kā arī  Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” saistītās pilsētas centra infrastruktūras būvprojekta izstrādes un būvniecības.