fbpx Skip to main content

Jaunās Vienotības cilvēki

Lauris Ērenpreiss

Rīgas domes deputāts

Pats esmu darījis tos darbus, par kuriem šodien cīnos, lai tie tiktu godam paveikti! Es pazīstu pilsētu no “apakšas”, esmu izcīnījies ar Rīgas domes kapitālsabiedrību birokrātiju un jūtu, kā tā funkcionē. Pilsēta, kur par visām sabiedrības grupām būtu padomāts. Pilsēta, kurā visas tās funkcijas darbotos kā labs mehānisms un tiktu atbildēts uz katru iedzīvotāja jautājumu, un kurā katru gadu vērotu iedzīvotāju un ienākumu pieaugumu. Tāpat Rīgas skolās ir jāievieš kvalitatīva un obligāta veselības mācība, jo šodienas sabiedrībā no šo zināšanu trūkuma mēs jau esam daudz zaudējuši.