fbpx Skip to main content

Jaunās Vienotības cilvēki

Leonīds Salcevičs

"Jēkabpils reģionālā partija" valdes priekšsēdētājs, partiju apvienības "Jaunā Vienotība" valdes loceklis, Jēkabpils novada domes deputāts

Zem guloša akmens ūdens netek

Ar diženu darba pieredzi pašvaldībā, tajā skaitā 20 gadu (1997–2017) Jēkabpils domes priekšsēdētāja amatā, Saeimas vēlēšanās startē jēkabpilietis Leonīds Salcevičs, kurš skaidri saredz iedzīvotāju problēmas un arī to risinājumu. Viņš pārstāv Latvijas reģionu iedzīvotāju intereses arī starptautiski – Eiropas Reģionu komitejā. Būdams pilsētas mērs, viņš spējis piesaistīt nozīmīgus līdzekļus Jēkabpils attīstībai un sakārtošanai.

Viņš uzskata, ka ir jāapvieno pieredze un pragmatisms ar jaunības degsmi un trakumu, veidojot lietas, kas nepieciešamas Latvijai un svarīgas cilvēkiem.

Viens no ikdienas darbošanās pamatakmeņiem Leonīdam Salcevičam ir atbalsts bērnu un jauniešu sportam, ko viņš uzskata par būtisku instrumentu ne tikai jaunās paaudzes veselības uzlabošanai, bet arī motivāciju turpmākiem sasniegumiem un izaugsmei. ”Esmu izveidojis sporta klubu un piesaistījis finansējumu, kas ļauj jauniešiem sekmīgi startēt pat starptautiskās sacensībās. Tajā pašā laikā uzskatu, ka arī valstij caur atbalstu sportam aktīvāk jāiesaistās stipras un veselīgas nācijas veidošanā,” skaidro Leonīds Salcevičs.

Viņam jebkurā darbā svarīgs ir pozitīvs rezultāts un tas, ko paveiktais sniedz sabiedrībai kopumā un ikvienam tās pārstāvim.

“Visu savu mūžu esmu strādājis sabiedrības labā, sākot no mācību iestādes direktora darba līdz pašvaldības vadīšanai. Galvenais ir darba augļi, un ir vienalga, vai tie sniedz izglītotu, Latvijai nepieciešamu studentu, pārdomātu pašvaldības rīcību vai noasfaltētu ielu,” piebilst Leonīds Salcevičs.