fbpx Skip to main content

Nr.25 Vidzeme

Silvija Reinberga

Latvijas Republikas Saeima, konsultante

Politoloģe, sabiedrisko attiecību speciāliste un Ogres novada patriote. Latvijas nākotne ir cilvēkos, kuri vēlas piedalīties sabiedriskajā un valsts pārvaldē. Pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai ir kvalitatīva un pieejama izglītība, tāpēc 14. Saeimā vēlos strādāt pie pilnīgas pārejas uz mācībām valsts valodā, kā arī ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī centralizēto eksāmenu kādā no dabaszinātņu priekšmetiem.