fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 2 Alūksnes novads

Programma

Politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA”
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu programma Alūksnes novadā

Jaunās Vienotības komandas mērķis ir radīt Alūksnes novadu par izcilu vietu dzīvei, nodrošinot augstas kvalitātes izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību novadā. Novada attīstībai ļoti svarīga ir uzņēmējdarbības izaugsme, mājokļu pieejamība un mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājums. Esam uzņēmīgi, uz sadarbību vērsti un atklāti. Apsolām turpināt realizēt nozīmīgas ieceres novada izaugsmei.

Mūsu prioritātes:
VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
1. Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam.
2. Veselības aprūpes kvalitāte, investējot Alūksnes slimnīcā.
3. Telpas ģimenes ārstu praksēm.
4. Sociālo pakalpojumu tīkla pilnveide.
5. Sociālā dzīvojamā fonda izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
6. Konkurētspējīgs atalgojums sociālā nozarē strādājošajiem.
7. Atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
8. Atbalsts pensionāru, invalīdu un politiski represēto organizācijām.
9. Stipendijas augstskolu studentiem, augsti kvalificētu speciālistu piesaistei novadam.

Lasīt vairāk