fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 6 Dienvidkurzemes novads

Programma

Mūsu pamatvērtības – ĢIMENE. DROŠĪBA. LABKLĀJĪBA.

Dienvidkurzemes novads būs plaukstošs, aktīvu un atbildīgu iedzīvotāju novads. Ikviens varēs justies piederīgs un drošs par saviem tuviniekiem, savu un bērnu nākotni. Katram novada iedzīvotājam būs pieejams pašvaldības atbalsts un ikviens varēs īstenot savus mērķus.

Pārvalde
• Aktīvi pārstāvēsim novada intereses visās valsts institūcijās.
• Attīstīsim ideju veidot viedo pašvaldību.
• Dibināsim draudzīgas attiecības ar citiem novadiem un veidosim īpašu sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldību.
• Atbalstīsim pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīsim kompetenci un atbildību darba jautājumu risināšanā.
• Īstenosim caurspīdīgu un sabiedrībai saprotamu pašvaldības darbu.
• Veidosim atvērtu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un iesaistīsim pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
• Turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus novada attīstības projektus, to realizācijai piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus un citus publiskā finansējuma avotus.
• Nodrošināsim taisnīgu finanšu resursu sadali visā novadā.

Lasīt vairāk