fbpx Skip to main content

12.Demokrātiska un iekļaujoša sabiedrība

  1. Aizliegt komercreklāmas pašvaldību informatīvajos izdevumos un novērst to izmantošanu politiskās propagandas izplatīšanai
  2. Stiprināt piederību latviskajai kultūrtelpai, tai skaitā atbalstīt diasporu latviešu valodas un kultūras apguvē, veidot ar diasporu sadarbību ekonomikā, zinātnē un pētniecībā
  3. Samazināt šķēršļus diasporas pārstāvjiem, kas atgriežas Latvijā, t.sk. nodrošinot atbalstu bērnu integrācijai Latvijas izglītības sistēmā
  4. Līdz 2021.gadam nodrošināt, ka bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni tiek aprūpēti ģimenēs vai SOS Bērnu ciematos
  5. Veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, atbalstot uzņēmumus atbilstošu darba vietu pielāgošanā
  6. Pieņemt faktiskās kopdzīves tiesisko regulējumu
  7. Nolūkā stiprināt NVO, iekļaut atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām attaisnotajos izdevumos