fbpx Skip to main content

Saraksts Nr. 8 Preiļu novads

Programma

Preiļu novads- vieta, kur ikviens ir svarīgs!

Atbalstīsim iedzīvotājus neatkarīgi no sociālā stāvokļa, izglītības, politiskās vai reliģiskās pārliecības. Veicināsim līdzvērtīgu pilsētas un lauku teritoriju attīstību. Piesaistīsim ES fondu līdzekļus. Mērķus sasniegsim kopā!

Veselība, labklājība, sociālā aprūpe
• Attīstīsim veselības aprūpi Preiļu slimnīcā, ģimenes ārsta praksēs, feldšerpunktos.
• Pilnveidosim sociālos pakalpojumus, sniegsim aprūpi mājās.
• Izmaksāsim jaundzimušo pabalstus.
• Saglabāsim stipendiju programmu jaunajiem speciālistiem.
• Atbalstīsim pansionātus, SAC, krīzes un dienas centrus, sociālās dzīvojamās mājas, grupu dzīvokļus, krīzes situācijā nonākušos.
• Pielāgosim vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Sniegsim atbalstu jaunajām, daudzbērnu un audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem, maznodrošinātajiem, invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, politiski represētajiem, barikāžu dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidētājiem, Afganistānas kara veterāniem.

Lasīt vairāk