fbpx Skip to main content

Kalniete: izpratne par dzimumu līdztiesību sabiedrībā mainās pārāk lēni

Lai efektīvi cīnītos pret vardarbību ģimenē un novērstu vardarbību pret sievieti, būtiski jāuzlabo policistu, izmeklētāju, bāriņtiesu darbinieku un citu valsts dienestu pārstāvju izpratne un zināšanas, strādājot ar vardarbības gadījumiem – to pastāvīgi uzsver nevalstisko organizāciju pārstāvji un eksperti, tādēļ Eiropas Parlaments mudina ES dalībvalstis izstrādāt un atbilstoši finansēt obligātas apmācības dažādu dienestu darbiniekiem, kā arī lēmumus par aizbildniecību pieņemt specializētās tiesās, uzliekot pienākumu tiesnešiem lietas izskatīšanā pieaicināt ekspertus un zinātniekus, tā nodrošinot risku analīzi un gādājot, lai tiek ievērotas bērnu intereses, kas aizbildniecības lietās ir vissvarīgākās.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte: “Šodien, 25. novembrī, ir Apvienoto Nāciju Organizācijas iedibinātā Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti, kas ir ikgadējs atskaites punkts, lai novērtētu, kas likumdošanas līmenī ir paveikts cīņā pret vardarbības sērgu, lai patiesi pasargātu upurus, un vai sociālo kampaņu iespaidā pamazām izdodas sabiedrībā kliedēt stereotipus un aizspriedumus, piemēram, par to, ka vardarbība ir ģimenes privāta lieta. Diemžēl, izpratne par dzimumu līdztiesību sabiedrībā mainās lēnāk nekā citas dzīves jomas, tomēr, mainoties paaudzēm, tas notiek. Pašlaik Latvijā aktīvajā dzīvē ir ienākusi jauna paaudze, kas augusi un savus uzskatus veidojusi jau 21. gadsimtā brīvā un demokrātiskā valstī. Viņi ir Latvijas un Eiropas pilsoņi, viņi domā par sabiedrībai svarīgām lietām – ekoloģiju, cilvēka tiesībām, arī par sievietes un vīrieša līdztiesību visās jomās, tai skaitā politikā un valsts pārvaldē, darba tirgū, ikdienā un sadzīvē.”

Kalnietes vērtējumā, vissatraucošākā ir situācija ģimenēs – statistika liecina, ka 33% sieviešu Eiropas Savienībā ir cietušas no fiziskas un/vai seksuālas vardarbības.

Visa veida vardarbība ģimenē, tai skaitā vardarbība pret sievietēm un bērniem, pelna vislielāko nosodījumu. Tā ir valsts institūciju atbildība ar vislielāko rūpību gādāt par likumdošanu, kas pasargā upurus no varmākām, nodrošināt, ka no vardarbības cietušajām sievietēm un bērniem ir patvērums un nepieciešamais atbalsts. Vardarbības novēršanā ikdienā iesaistītie darbinieki ir sistemātiski jāizglīto par dažādām vardarbības izpausmēm, lai bīstamās situācijas savlaicīgi atpazītu un rīkotos,” uzsver EP deputāte.

Eiropas Parlaments šoruden pieņemtā rezolūcijā norāda, ka dzimumu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, bet vardarbība visās tās formās ir viens no nopietnākajiem šķēršļiem dzimumu līdztiesības sasniegšanai. Dokumentā izteikta nožēla, ka tikai 21 Eiropas Savienības dalībvalsts ir ratificējusi Stambulas konvenciju, kas ir izšķirīgi svarīgs instruments, lai efektīvi apkarotu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.

Satversmes tiesa šovasar atzina, ka šis starptautiskais dokuments, kas paredz īpašu pasākumu īstenošanu sieviešu aizsardzībai no vardarbības, atbilst Latvijas pamatlikumam, līdz ar to Latvijas Saeimas deputātiem būtībā vairs nav nekādu pretargumentu, kas traucētu ratificēt konvenciju un darbos apliecināt savu patieso gribu izskaust vardarbību ģimenēs un vardarbību pret sievietēm,” akcentē S. Kalniete.

———–

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 178 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa

Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīdze
Tālr.: 29405397
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu