fbpx Skip to main content

Lībiņa-Egnere: Kāpēc jāapzina okupācijas sekas, un vai ir iespējams saņemt zaudējumu atlīdzinājumu

Mūsu vēsturiskā pieredze uzliek morālus un politiskus pienākumus

Abi totalitārie okupācijas režīmi ir nodarījuši Latvijas tautai neizmērojamus zaudējumus un skāruši gandrīz katru ģimeni Latvijā. Šī mūsu vēsturiskā pieredze uzliek arī morālus un politiskus pienākumus – ne vien teorētiski nosodīt šādus totalitārus režīmus un to noziegumus, pieminot svešo varu upurus, bet arī veikt aktīvas darbības, paužot nostāju, informējot sabiedrību un veicot zaudējumu aprēķinus. Iegūtā informācija pašreizējai un nākamajām paaudzēm palīdz sniegt pilnvērtīgu izpratni par PSRS okupācijas laika ietekmi.

Līdzīgi kā ar VDK dokumentu publicēšanu, arī šajā jautājumā ir svarīgi sasniegt taisnīgumu, kas vērsts uz nākotni, lai Latvijas sabiedrība atpazītu un pārvarētu Latvijas okupācijas perioda sekas, nosodītu komunistisko režīmu un tā noziegumus, lai novērstu totalitārisma atkārtošanās iespēju.

Ir nozīmīgi aptvert okupācijas radītos zaudējumus un iepazīstināt ar tiem starptautisko sabiedrību, jo minēto zaudējumu atzīšana apliecina arī okupācijas faktu starptautiskā mērogā. Okupācijas nodarīto zaudējumu uzskaitīšana ir nepieciešama juridiski un ekonomiski pamatotu aprēķinu izstrādei. Savukārt okupācijas laikā zaudēto cilvēku un izpostīto likteņu vērtība nav nosakāma, tādēļ mūsu un nākamo paaudžu pienākums ir nepieļaut šādu notikumu atkārtošanos.

Lai virzītos uz atlīdzības piedziņu, Latvijai un pārējām Baltijas valstīm būtu svarīgi starptautiskajā telpā plašāk skaidrot PSRS izdarītos pārkāpumus (okupāciju kā starptautisko tiesību pārkāpumu) un informēt par tās rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, jo daļā pasaules valstu joprojām pastāv priekšstats, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir jaunas, PSRS sabrukuma rezultātā radušās valstis, nevis 1918. gadā dibinātas republikas.

Vērtējot juridiski, kā to 2019. gada konferencē Rīgā norādījusi Rīgas Juridiskās augstskolas starptautisko tiesību docētāja Ieva Miļūna, institūcijas, kurās būtu iespējams vērsties saistībā ar zaudējumu piedziņu no Krievijas Federācijas, ir ANO Starptautiskā tiesa, ANO Ģenerālā asambleja un komisijas starptautisku strīdu risināšanai, Eiropas Cilvēktiesību tiesa un iesaistīto valstu nacionālās tiesas. Teorētiski iespējama arī jautājuma divpusēja atrisināšana.

Tomēr šobrīd esošais informatīvais karš, kura ietvaros Krievija vēršas pret Latviju, kā arī dezinformē par faktiem, ka Baltijas valstis okupācijas laikā, atrazdamās Padomju Savienības sastāvā, ir vairāk saņēmušas nekā zaudējušas, rada pamatotas bažas par iespējamu okupācijas radīto zaudējumu atzīšanu un izredzēm tos atgūt.
____________

Atsauce:

Lībiņa-Egnere I. Viedoklis: Kāpēc jāapzina okupācijas sekas, un vai ir iespējams saņemt zaudējumu atlīdzinājum. Jurista Vārds, 27.08.2019., Nr. 34 (1092), 9.-16.lpp.

https://juristavards.lv/doc/275130-kapec-jaapzina-okupacijas-sekas-un-vai-ir-iespejams-sanemt-zaudejumu-atlidzinajumu/

 

Autore: Dr. iur. Inese Lībiņa-Egnere, Saeimas priekšsēdētājas biedre

Dalies ar ziņu