fbpx Skip to main content

Reirs Eirogrupā iepazīstina ar Latvijas valdības prioritātēm

No 11. līdz 12. februārim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Eirogrupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas notiek Briselē, Beļģijā. Eirogrupā finanšu ministrs informē par jaunās Latvijas valdības prioritātēm.

“Šobrīd svarīgākais valdības uzdevums ir 2019. gada budžeta sagatavošana, kura progress jau šobrīd uzrāda rekordātrumu. Vienlaikus nākamā budžeta apstiprināšana ļaus veikt tūlītējus pasākumus Moneyval ziņojumā noteikto jautājumu risināšanā, cīnoties pret finanšu noziedzību. Tāpat galvenais valdības akcents ir vērsts uz finanšu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu un fiskālās politikas izstrādi, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību un veicinātu ekonomisko izaugsmi,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Eirogrupā plānots pārrunāt arī citus aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, tostarp Īrijas un Portugāles pēc-programmas uzraudzību. Ministriem tiks prezentētas Eiropas Komisijas ziemas prognozes, kā arī paredzēts diskutēt par Eiropas Komisijas sagatavotajām ziemas prognozēm un Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa vēlēšanu procesu.

Paplašinātajā Eirogrupas formātā, kurā piedalās arī ne-eirozonas valstis, pārrunās Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšanu, vēršot uzmanību uz budžeta instrumentiem eirozonas konverģencei un konkurētspējai.   

Savukārt ECOFIN sanāksmes laikā finanšu ministri diskutēs par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas darbības pārskatīšanu, kā arī apmainīsies viedokļiem par virzību uz efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu ES nodokļu politikā. Eiropas Komisija uzskata, ka ir nepieciešamas izmaiņas lēmumu pieņemšanas procedūrā ES līmenī, pamatojot, ka vienprātības procedūras dēļ nodokļu sistēma nevar īstenot visu savu potenciālu, lai palīdzētu saglabāt un padziļināt vienoto tirgu. Ņemot vērā nodokļu ietekmi uz valsts ieņēmumu nodrošināšanu, kā arī ievērojot dalībvalstu suverenitāti nodokļu jomā, Latvija uzskata, ka taisnīgākie un ekonomiski līdzsvarotākie lēmumi šajā jomā var tikt pieņemti, saglabājot vienprātības principu. Tādējādi tiek ievērotas visu dalībvalstu intereses neatkarīgi no to ekonomikas lieluma vai iedzīvotāju skaita.

ECOFIN tiks izskatīti arī secinājumi par Fiskālās ilgtspējas 2018. gada ziņojumu, kurā analizēti īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas riski. Latvija novērtēta kā zema riska valsts visās trīs riska kategorijās. Tāpat paredzēts izskatīt secinājumus par budžeta pamatnostādnēm 2020. gadam, kā arī ieteikums par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Komisijai par 2017.gada budžeta īstenošanu. Noslēgumā Nīderlandes ministrs prezentēs dokumentu par oglekļa cenu sistēmu un aviācijas nodokli.

Informāciju sagatavoja:
Anna Mileika
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: +371 67083881
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu