fbpx Skip to main content

Turpmākajās sarunās par Dabas atjaunošanas likumprojekta izstrādi jāpievērš pastiprināta uzmanība dalībvalstu iespējām likumu ieviest

Plenārsēde Strasbūrā 12. jūlijā Eiropas Parlaments ar minimālu balsu vairākumu nobalsoja par Eiropas Komisijas izstrādāto Dabas atjaunošanas likumprojekta tālāku virzīšanu.

ETP grupa ir sarūgtināta par balsošanas iznākumu, jo, neskatoties uz iebildumiem un pamatotajām bažām trīs parlamentārajās komitejās, Parlaments pieņēmis pozīciju uzsākt sarunas ar ES dalībvalstīm.

Balsojums par Dabas atjaunošanas likumprojektu ir kļūdaini formulēts kā dabas atbalstītāju un ienaidnieku pretnostatījums, kaut arī tas tā nav. Šis likumprojekts runā par klimata pārmaiņu politikas ietekmi uz eiropiešu dzīvi. Klimata pārmaiņas ir mūsu paaudzes lielākais izaicinājums, un mums tas ir jārisina pareizi. Tas nozīmē, ir arī jākritizē tiesību akti, ja tie neatbilst pieņemtajiem tiesību aktu izstrādes standartiem, kā tas ir šajā gadījumā.

Plenārsēdes debatēs Parlamenta deputāte Kristīne Šneidere uzsvēra, ka visi Eiropas Parlamentā ir vienisprātis par likumprojekta mērķi, bet ne par līdzekļiem, kādā tie tiek sasniegti: “Eiropas Komisijas priekšlikums ved tieši nepareizajā virzienā”, piebilstot, ka “ETP grupa atbalsta Zaļā kursa mērķus. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība var notikt tikai kopā ar iedzīvotājiem – nevis vienpusīgi vainot lauksaimniekus, mežsaimniekus un zvejniekus sugu izzušanā”.

“Mūsu kā likumdevēju uzdevums ir nodrošināt, lai mēs no Eiropas puses izstrādātu tiesību aktus, kas reāli darbojas praksē,” saka ETP grupas priekšsēdētāja vietniece Estere de Lange.

ETP grupa ir panākusi būtiskus uzlabojumus arī šajā likumprojekta redakcijā, uzsver ETP grupas priekšsēdētājs Manfrēds Vēbers. Tomēr joprojām pastāv ievērojami šķēršļi šāda likuma praktiskā ieviešanā, turklāt tam neparedzamas sociālas un ekonomiskas sekas – tas ir viens no būtiskākajiem ETP grupas iebildumiem, īpaši, Eiropas Komisijai neņemot vērā Krievijas iebrukuma Ukrainā, kara radītās sekas lauksaimniecības un pārtikas jomā.

ETP grupa norāda, ka ir ārkārtīgi būtiski tālākajās sarunās pievērst uzmanību šādiem aspektiem:

  • ir jāparedz piemērots finansējums nepieciešamajām pārmaiņām ārpus Kopīgās lauksaimniecības politikas rīkiem;
  • ir jānodrošina šī likumprojekta saskaņotība ar citiem tiesību aktiem vides jomā;
  • ir nepieciešams jau savlaicīgi paredzēt likuma piemērošanas ārkārtas pārtraukumu, ja rastos negatīvas sekas attiecībā uz pārtikas cenām, kā arī atjaunojamās enerģijas un būvniecības projektu īstenošanu.

Informāciju sagatavoja:
ETP Grupa Eiropas Parlamentā

Dalies ar ziņu