fbpx Skip to main content

Valdība apstiprina grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Pirmdien, 9. oktobrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas paredz pilnveidot vispārējo iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas sistēmu.

Paredzēts, ka personas drīkstēs neiesniegt gada ienākumu deklarāciju atsevišķos gadījumos, ja ir guvušas tikai noteikta veida ienākumus, tostarp varēs nedeklarēt pensijas, ja to kopējais apjoms gadā nepārsniedz 6000 eiro (pensionāra gada neapliekamo minimumu). Šādi tiek novērsts nesamērīgs birokrātisks slogs attiecībā uz lielu daļu pensionāru, kuru vienīgais ienākumu avots ir pensija un šī pensija vienlaicīgi nav apliekama ar IIN.

Tāpat drīkstēs nedeklarēt ar IIN neapliekamus ienākumus no laulātā vai personām, ar kurām saista radniecība līdz 3. pakāpei, ja ienākumi gadā kopā nepārsniedz 10 000 eiro, lai nebūtu jādeklarē ģimenes locekļu dāvanas nozīmīgās dzīves jubilejās, kuru vērtību parasti dāvanas saņēmējs precīzi nezina. Neiesniegt deklarāciju varēs arī tad, ja saņem ar IIN neapliekamus ienākumus no citām fiziskajām personām, kas kopā taksācijas gadā nepārsniedz 100 eiro, lai novērstu nesamērīgu administratīvo slogu, kas rastos, uzskaitot visas mazās dāvanas, ziedus  un citas lietas.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana notiks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). VID uz katra gada 1. aprīli EDS izveidos deklarācijas sagatavi, kuru fiziskā persona varēs apskatīt. Deklarācijas sagatavē būs norādīts piemaksājamais vai atmaksājamais IIN apmērs un būs iespēja iepazīties ar IIN piemaksas vai pārmaksas rašanās iemesliem. Fiziskā persona varēs precizēt un papildināt šajās sagatavēs ietverto informāciju.

Papildus VID līdz 1. jūnijam informēs iedzīvotājus, kuriem VID izveidotajā deklarācijas sagatavē ir aprēķināts piemaksājamais IIN. Vispārējās ienākumu deklarēšanas koncepts paredz arī regulējumu, lai VID varētu efektīvi un ātri, bez resursu patēriņa vērsties pret personu, kurai jāveic IIN piemaksa, bet kura nesniedz deklarāciju.

Likumprojekts paredz turpmāk ievērot vienotu deklarācijas iesniegšanas termiņu – pēctaksācijas gada 1. jūliju, kā arī vienotu IIN samaksas termiņu – 23. augustu.

Jaunā ienākumu deklarēšanas kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2024. taksācijas gadā, tādējādi deklarācija būs jāiesniedz 2025. gadā. Līdz ar jaunās ienākumu deklarēšanas ieviešanu, paplašināsies arī ienākumu loks par ko ienākuma izmaksātājam būs jāsniedz info gan VID, gan nodokļu maksātājam.

Likumprojekts ir iekļauts likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” pavadošo likumprojektu paketē, kas stājas spēkā ar 2024. gada 1.janvāri.

Likumprojekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā.

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu