fbpx Skip to main content

Zanda Kalniņa-Lukaševica: ilgtspējīga attīstība nav sasniedzama bez sieviešu un meiteņu politiskās, sociālās un ekonomiskās iesaistes

2020.gada 23.novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē videokonferences formātā par attīstības sadarbības jautājumiem. Viens no centrālajiem dienaskārtības jautājumiem bija ES loma dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanā partnervalstīs, kā arī ES Rīcības plāns dzimumu līdztiesībai 2021.-2024.gadam.

Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka dzimumu līdztiesība ir viena no Latvijas ārpolitikas un attīstības sadarbības politikas ilgtermiņa prioritātēm.

Covid-19 pandēmija ir palielinājusi dzimumu nevienlīdzību un samazinājusi pēdējās dekādēs sasniegto trauslo progresu meiteņu un sieviešu tiesību jomā globāli. “Es ceru, ka ar mērķtiecīgu ES un visu dalībvalstu rīcību mēs spēsim panākt reālu progresu un novērst Covid-19 pandēmijas radīto negatīvo efektu uz dzimumu līdztiesības situāciju visā pasaulē,” diskusijā norādīja parlamentārā sekretāre.

Z.Kalniņa-Lukaševica sacīja, ka sabiedrības noturību pret izaicinājumiem un ilgtspējīgu attīstību nevar sasniegt bez politiskās, sociālās un ekonomiskās iesaistes nodrošināšanas sievietēm un meitenēm. Ilgtspējīgas attīstības kontekstā

“ir kritiski svarīgi neatkarīgi no dzimuma sniegt pieeju kvalitatīvai profesionālajai un augstākajai izglītībai. Jo īpaši šobrīd nepieciešams veicināt digitālo prasmju apgūšanu, lai digitālās ekonomikas attīstībā iesaistītu arī meitenes un sievietes.”

Covid-19 pandēmija īpaši negatīvi ir ietekmējusi attīstības valstu ekonomiku ilgtspēju, tādējādi palielinot nabadzību un nevienlīdzības plaisu un palēninot virzību pretī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Sanāksmē tika pārrunāts jautājums par mazāk attīstīto valstu parādu ilgtspēju un nepieciešamajiem parādu atvieglojumiem. ES un dalībvalstis pauda atbalstu Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) parādu apkalpošanas atvieglojumiem nabadzīgajām valstīm.

Ir pieņemts lēmums piešķirt 183 miljonus eiro no Eiropas Attīstības fonda rezervēm SVF Katastrofu seku mazināšanas trasta fondam. Uz SVF trasta fonda atbalstu parādu apkalpošanas atvieglojumiem kopš šī gada aprīļa varēja pretendēt 28 nabadzīgākās valstis, pamatā no Āfrikas kontinenta.

Sanāksmē kā īpašie viesi par parādu atvieglojumiem piedalījās SVF vadītāja Kristalina Georgijeva (Kristalina Georgieva), Parīzes kluba ģenerālsekretārs Emanuels Molins (Emmanuel Moulin), kā arī Eiropas Komisijas ekonomikas un starptautisko partnerību komisāri un Eiropas attīstības banku pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālr.: 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu