fbpx Skip to main content

Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Zandas Kalniņas-Lukaševicas uzruna Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes sēdes atklāšanā

2022.gada 9.jūnijā
Rīgā, Mazajā Ģildē

 

Prezidenta kungs,

Ministru prezidenta kungs,

Blumberga kungs, visu PBLA dalīborganizāciju vadītāji,

valdes locekļi, dāmas un kungi, dārgie draugi!

 

Man ir liels prieks jūs sveikt ikgadējā PBLA valdes sēdē un tikties ar jums kuplā pulkā atkal klātienē. Šī nedēļa ir bijusi ilgi gaidīta un tagad to varam patiešām svinēt.

Ārlietu ministrijai ir privilēģija ikdienā sadarboties gan ar PBLA priekšsēdi, valdi un biroju, gan visām dalīborganizācijām visos kontinetos. Mēs zinām, kāds spēks un jauda ir jūsos!

Gadiem jūs sargājāt un lolojāt sapni, cerību, pārliecību par Latviju, caur mūsu sūtniecībām uzturējāt valsts nepārtrauktību, rīkojāt protestus un akcijas, nostiprinājāt organizācijas, veidojāt skolas un tradīcijas. Pēc sapņa piepildījuma, garus gadus kalpojāt kā Latvijas advokāti, lai sekmētu uzņemšanu ES un NATO, lai kopā panāktu daudzus nepieciešamos lēmumus un atbalstu Latvijai visos kontinentos.

Pēdējos piecos gados mēs kopīgā darbā izmantojām miera laikus, lai sakārtotu savas ierindas. Nostiprinātu skaidru sistēmu kā sadarboties. Diasporas likumam šobrīd ir akurāt 3,5 gadi. Tas stājās spēkā 2019.gada1.janvārī.  Šķiet neticami, ka tik nesen, jo mūsu sadarbibas ikdienas ritms ir tik dinamisks un vienlaikus pašsaprotams, ka – kā gan savādāk?

Diasporas konsultativai padome rīt sanāks kopā uz tās 13. sēdi. Mums ir skaidrs organizatorisks un pārstāvniecības mehānisms, kā varam operatīvi apvienoties darbam un pārrunāt ikvienu jautājumu, saslēdzoties kopā visiem kontinentiem. Tagad to liekam lietā. Un tas mums lieti noder jo īpaši tagad – krīzes un nemiera laikos.

Ir paveikti daudz darbi un šķiet vēl vairāk ieceres ir iesāktas jau realizēt. Kā idejas tās ir? Tās ir savijušās un kopā radītas. Vairs neizšķir, kas nācis no Toronto vai Vašingtonas vai Stoholmas vai Adelaidas vai Rīgas. Un tas ir mūsu spēks.  Sadarbības stiprināšana, kam nozīme tiešām daudzās dimensijās.

Pavasarī notika biznesa konference “Spotlight Latvia” Losandželosā. Rudenī būs Biznesa brokastis Londonā un Frankfurtē. Būs dziesmusvētki Minesotā un Estlingenā. Būs 17. augusts – Starptautiskās organizācijās stradājošo forums. Nākamgad notiks Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Ļoti aktīvs darba cēliens priekšā.

 

Dāmas un kungi!

Latvijas ārpolitiku iezīmē trīs raksturlielumi. Pirmkārt, ārējā drošība. Otrkārt demokrātiskās vērtības un normas jeb tiesiskums. Treškārt, ekonomiskā attīstība.

Ārēji stabila un iekšēji vienota eiroatlantiskā telpa, kuru veido augsts iekšējās un ārējās drošības līmeni, spēcīga demokrātija un augoša ekonomika, ir Latvijas ārpolitikai labvēlīgākā vide.

Protams, tas prasa neatlaidīgu darbu. Iezīmēšu arī mūsu piecus svarīgākos uzdevumus līdz nākamai PBLA valdes sēdei.

Pirmkārt, Ukrainu atbalstīsim, Latviju sargāsim. Tas nozīmē sniegt militāru atbalstsu, politisku atbalstu, humāno palīdzību un finanasiālu atbalstu Ukrainai. Ukrainā šobrīd norit cīņa arī par Latvijas drošību.

Jau kara pirmajā nedēļā mēs bijām ciešā saziņā ar latviešu organizācijām visā pasaulē un pārrunājām, kāda rīcība šobrīd visvairāk nepieciešama, ko katrs var darīt, lai palīdzētu. Mēs runājām par protestiem un publiskām akcijām, vēstulēm mītnesvalsts parlamentāriešiem, parnepieciešamību stiprināt Latvijas aisardzību. Joprojām ļoti svarīgi – iestāties pie savām mītnesvalsts valdībām un parlamentiem par šīm lietām.

Mums ir pienākums – neļaut nogurt sev un valdībām, kamēr Ukraina nav uzvarējusi. Jāatbalsta Ukraina un jāierobežo Krievija. Jāpieņem lēmumi par nākamām sankciju kārtām pret agresoru.

Otrkrāt, jānostiprina Latvijas un visa Baltijas reģiona drošība. Tādēļ izšķiroši svarīgi ir gaidāmie NATO lēmumi un darbi musu drošības stiprināšanai. NATO Madrides sammits jau pēc trīs nedēļām, 28.-30.jūnijā. Tas būs ļoti svarīgs Latvijas drošībai. Mums jāpanāk pastiprinātu NATO klātbūtni mūsu reģionā – vairāk karavīrus, ieročus, tehniku – militārās spējas un skaidru komandstruktūru. Jūs varat pagūt vēl izsūtīt vēstules saviem parlamentu deputātiem, kongresmeņiem, senatoriem.

Treškārt, mums ir jārūpējas par Latvijas labklājību, par ekonomikas augšanu. Jāpiesaista kvalitatīvas investicijas, īpaši enerģētikas sektorā un ražošanā.

Vienlaikus ir jākāpina spiediens pret Krieviju, paplašinot sankcijas. Jā, tās tagad skar arī jau mūs, tās maksā. Mums jāiztur. Tā varēsim izglābt daudzas dzīvības.

Mūs gaida grūts rudens. Jau tagad zinām, ka cenas, īpaši enerģētikas jomā skries debesīs. Ģimenēm Latvijā tas būs liels pārbaudījums. Tādēļ valdībai un Saeimai būs jāpieņem skaidri lēmumi, lai atbalstītu mūsu cilvēkus, lai kopā mēs izietu cauri šim laikam, kad tepat kaimiņos plosās karš.

Tagad jo īpaši ir svarīgs darbs, kur daudz iesaistās mūsu goda konsuli, lai piesaistītu drošas investīcijas un lai atvētu jaunus tirgus mūsu uzņēmējiem. Lai uzņēmumi varētu strādāt, lai par spīti izaicinājumiem varētu noturēt un pakāpeniski arī audzēt atalgojumu cilvēkiem Latvijā.

Godātā valde, dārgie draugi!

Tāpat arī ir jāpieliek roka arī demokrātijas pamatu kopšanai mūsu zemē. Šoruden būs vēlēšanas. Svarīgi ikvienam piedalīties. Katrs izdarīs savu izvēli. Svarīgi – piedalīties. Un šogad tas būs iespējams arī vēl vieglāk un ērtāk, nobalsojot pa pastu.

Noslēdzot –  joprojām paliek aktuāls mērķis ANO Drošības padome. Latvijas kļūšana par ANO Drošības Padomes nepastāvīgo dalībvalsti 2026.-2027.gadā ir iespēja starptautiskajā darba kārtībā virzīt Latvijai un mūsu reģiona drošībai būtiskos jautājumus un sniegt savu ieguldījumu tiesiskumā balstītas starptautiskās sistēmas un demokrātisko vērtību aizstāvībā.

Tas joprojām ir aktuāli un mums jāturpina krāt balsis Latvijas atbalstam. Tam rēķinos ar jūsu atbalstu un iesaisti.

 

Dārgie draugi!

Jūs un visi mūsu tautieši plašājā pasaulē – jūs esat neatņemama Latvijas daļa. Arvien ciešāka sadarbība gan tradicionālajās jomās – valodas un kultūras stiprināšanai, gan ekonomikā, zinātnē, starptautisko organizāciju darbā un valsts interešu lobēšanā ir mūsu kopēja apņemšanās.

Cieši kopā strādājot mēs pievarēsim draudus, krīzes un vētras. Latvija ir un paliek gudra un augoša, un droša valsts. Mums visskaistākā.

Paldies par to darbu, ko ikdienas ieguldāt Latvijas labā!

Paldies jums!

Dalies ar ziņu