fbpx Skip to main content

Ašeradens: Valdības pārdalītie 140 miljoni Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpei ir nozīmīgs valsts iestāžu solidaritātes akts

Otrdien, 20. jūnijā, Ministru kabinets (MK) ir pieņēmis lēmumu par finansējuma pārdali veselības nozarei 140 miljonu eiro apmērā 2023. gadā. Lai izpildītu Ministru prezidenta rezolūcijā doto uzdevumu finanšu ministrs Arvils Ašeradens ir ticies ar visiem nozaru ministriem un vienojies par pārdalāmo finansējumu veselības neatliekamo pasākumu finansēšanai 2023. gadā.

“Pārdalītie 140 miljoni veselības nozares neatliekamajiem pasākumiem ir nozīmīgs solidaritātes akts starp visām nozaru ministrijām un citām valsts iestādēm. Pārskatīt un pārdalīt šā gada budžetu nevienai iestādei nav bijis viegls uzdevums, tādēļ esmu pateicīgs visiem iesaistītajiem par atbildīgu pieeju. Esam kopīgiem spēkiem atraduši labāko iespējamo risinājumu nepieciešamo līdzekļu mobilizācijai Latvijas iedzīvotāju veselībai. Uzsvēršu, ka ir sasniegti šī gada budžeta izdevumu griesti un ir palikuši līdzekļi tikai neparedzētajiem gadījumiem. Šobrīd Veselības ministrijai ir būtiski ne tikai parādīt, kā apjomīgais, pārdalītais finansējums ietekmēs pacientus un nozarē nodarbinātos, bet arī ir svarīgi nekavējoties pilnveidot veselības sistēmas pārvaldību un rast ilgtspējīgus ilgtermiņa risinājumus attiecībā uz veselības finansēšanas modeli,” norāda finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Pārdalot līdzekļus valsts budžetā, nozaru ministrijas un citas centrālās valsts iestādes solidāri piedalījušās veselības nozares neatliekamo pasākumu finansēšanā šogad, lai sasniegtu veselības nozares budžetu 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem. Veselības jomas izdevumi 2023. gadam ar papildu piešķīrumiem sasniegs pat 12,3 % no valsts konsolidētā budžeta.

Ņemot vērā starptautisko praksi, kā arī ievērojot vienotos nosacījumus, tika paveikta izdevumu pārskatīšana nozaru ministrijās un citās valsts iestādes. Rezultātā tiks nodrošināta finansējuma pārdale no nozaru ministrijām 57 miljonu eiro apmērā Veselības ministrijai (VM).

Papildus tam Aizsardzības ministrija investēs savus līdzekļus veselības aprūpes nodrošināšanai, kas ietver Nacionālo bruņoto spēku veselības aprūpi, ar jaunsardzes pasākumiem saistītos medicīnas izdevumus, finansējumu mediķu atlīdzībai un medicīnas preču iegādei, aizsardzības nozares medicīnas spēju stiprināšanai, kā arī atbalstu Rīgas Stradiņa universitātei Militārās medicīnas ievadkursa uzsākšanai, kā rezultātā finansējumam veselības nozarei tiks nodrošināti vēl 10,9 miljoni eiro.

Tāpat pēc nepieciešamības, veicot visas informatīvajā ziņojumā minētās pārdales un identificējot nākamos veselības nozarē risināmos jautājumus, var tikt piešķirti aptuveni 20 miljoni no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt turpinot darbu un rūpīgi sekojot valsts budžeta izpildei, plānots līdz gada beigām visus turpmākos ietaupījumus (prognozētais finansējums 30,8 miljoni eiro) novirzīt veselības nozares vajadzībām.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību šogad finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situāciju un krīžu novēršanai. Apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 0,05% no valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma (šobrīd tie ir 21,3 miljoni eiro). Līdz ar to līdz šā gada beigām tiks nodrošināti papildus 140 miljoni eiro veselības nozarei.

Lai būtu iespējams veikt finansējuma pārdali, pēc MK lēmuma vēl ir nepieciešams saņemt atbalstu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Tā kā šis finansējums tiek pārdalīts starp vairākām ministrijām, būs nepieciešams saņemt arī Saeimas pozitīvu lēmumu.

Savukārt VM jānodrošina uz datiem balstīts pamatojums pieprasītajam finansējumam, kā arī jāizstrādā ziņojums ar konkrētiem pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Info ziņojums: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c849a1d8-5930-484f-9fa1-713e14952e01

 

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija
Foto: Valsts kanceleja

Dalies ar ziņu