fbpx Skip to main content

Dace Lebeda: Tukuma novada domes vadība rīkojas pretēji cilvēku pamatbrīvībām un tiesībām

Tukuma novada domes bijusī izpilddirektore Dace Lebeda vērsusies Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu izdot tūlītēju noregulējumu, kas atceļ Tukuma novada domes 12. maijā izdoto rīkojumu, ar kuru pašvaldības darbiniekiem aizliegts piedalīties priekšvēlēšanu aktivitātēs pirms 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Tas ir acīmredzams Satversmē noteikto brīvību un tiesību pārkāpums. Novada reputācijas vārdā domes priekšsēdētājam pašam būtu šis rīkojums jāatceļ, taču par to neloloju ilūzijas, ņemot vērā, ka esošā Tukuma novada domes vadība līdzīgā veidā rīkojusies regulāri un viņu rīcība nereti daudz neatšķiras no varu uzurpējušiem diktatoriem, kuri ierobežo jebkādas demokrātijas izpausmes. Ar cerībām raugos uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kas būs iespēja veidot Tukuma novadu un tā pārvaldi atvērtu un iesaistošu,” norāda Dace Lebeda.

Pieteikumā Administratīvajai rajona tiesai Dace Lebeda uzsver, ka Tukuma novada domes noteiktais aizliegums ir vērsts pret cilvēkiem, kuri vēlas realizēt savas tiesības uz pilsonisko un politisko līdzdalību, piedaloties vēlēšanu procesā kā kandidāti vai noteiktas vērtības pārstāvošu politisko spēku atbalstītāji. Vēlēšanu tiesības – tiesības vēlēt un tikt ievēlētam – ir cieši saistītas ar tiesībām uz līdzdalību valsts un pašvaldību darbībā. Šīs tiesības nodrošina pilsoņu pārstāvību valsts un pašvaldību darbā un ir viens no demokrātiskas valsts pamatelementiem, savukārt valsts pārvaldes pienākums ir gādāt, lai šīs tiesības ikvienam būtu praktiski īstenojamas bez nepamatotiem ierobežojumiem un visā vēlēšanu procesā jānodrošina vienlīdzība un iespēja vēlētājiem brīvi paust savu gribu.

Pieteikumā norādīts, ka Tukuma novada pašvaldības izpilddirektores Ineses Valteres rīkojums, ar kuru Tukuma novada domes darbiniekiem ir aizliegts piedalīties politisko partiju vai apvienību rīkotajās diskusijās, kā arī citos priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumos vai aktivitātēs, ir pretrunā gan Satversmei, gan ANO Vispārējai cilvēka tiesību deklarācijai, ANO Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Papildus informācijai:
Partija VIENOTĪBA
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 67205472

Dace Lebeda:
Tālrunis +371 26 015 593

Dalies ar ziņu