fbpx Skip to main content

FM izvērtēs Rēzeknes pašvaldības iesniegto finanšu stabilizācijas plānu

Pirmdien, 4. septembrī, Finanšu ministrijā (FM) saņemts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikums, kuram pievienots veicamo pasākumu plāns un informācija par kavētajiem maksājumiem. FM eksperti atbilstoši kompetencei saņemto informāciju izvērtēs tuvākajā laikā. Papildus Valsts kontrole veic finanšu revīziju Rēzeknē.

“Finanšu ministrija nevar paļauties uz Rēzeknes domes sniegto finanšu informāciju. Negūstot pārliecību, ka pašvaldība ir godīgi atspoguļojusi visas savas izmaksas, ir zaudēta uzticība. Esmu aicinājis Valsts kontroli veikt pilnu finanšu revīziju Rēzeknē. Līdz brīdim, kamēr tiks pabeigts revīzijas ziņojums un būs skaidrība par reālo finanšu situāciju pašvaldībā, aicinu Rēzeknes domi atbildīgi izvērtēt kārtējās izmaksas un strādāt tā, lai nodrošinātu maksājumu plūsmu pamatfunkciju izpildei iedzīvotāju interesēs,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību budžetiem” pašvaldības domes priekšsēdētājs atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību, un pašvaldības dome organizē pašvaldības budžeta izpildi, nodrošinot līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rēzeknes pašvaldība ir pieļāvusi iespējamus finanšu pārkāpumus, piemēram, domes vadība bieži maina informāciju atskaitēs, tādējādi nesniedzot skaidru priekšstatu par pašvaldības patieso finanšu situāciju. Tāpat nav pārliecības, ka pašvaldības dome sākotnējā budžeta plānā iekļāvusi visus 2023. gada izdevumus, kā arī daļu budžeta iztrūkuma pašvaldība plānoja segt no jauniem šā gada aizņēmuma līdzekļiem. Līdz ar to sākta diskusija par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu.

Stabilizācijas procesa mērķis ir pašvaldībai, kura ir nonākusi ārkārtējās finansiālās grūtībās, spēt nodrošināt likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi un uzņemto saistību izpildi. Stabilizācijas procesa kritērijus un kārtību nosaka likums “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldībā, kurai uzsākts stabilizācijas process,  joprojām  strādā pašvaldības dome, bet pašvaldības finansiālo darbību uzrauga valsts iecelts stabilizācijas procesa uzraugs. Pašvaldības darbs notiek, stingri ievērojot apstiprināto stabilizācijas plānu, reizi ceturksnī atskaitoties FM par tā izpildi.

Vairāk par finanšu stabilizācijas procesu FM mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu