fbpx Skip to main content

Kristovskis uzvar Lembergu tiesā

Ventspils dome nepamatoti liegusi Ventspils domes opozīcijas deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim iespēju attaisnot pret viņu vērstus apmelojumus, kas kā cita Ventspils domes deputāta, Aivara Lemberga apgalvojumi publicēti pašvaldības portālā ventspils.lv, lēmusi Administratīvā rajona tiesa. Tagad ar tiesas lēmumu noteikts, ka Ģ.V.Kristovskim ir tiesības izmantot pašvaldības portālu informācijas sniegšanai gluži tāpat kā citiem pašvaldības deputātiem.

“Manis rosināto tiesu lietu lēmumi un spriedumi pārliecinoši parāda, ka valsts pārvaldes un tiesību eksperti, tiesneši nepiekrīt Ventspils pilsētas domes izpratnei par lietu kārtību valsts pārvaldē, “ atgādina Ģ.V. Kristovskis. “Administratīvā rajona tiesa 2019. gada 13. maijā ir spriedumā pateikusi to, kas ikvienam tiesiskā valstī dzīvojošam, taisnīgi domājošam cilvēkam ir skaidrs un pašsaprotams, proti, ka Ventspils pilsētas domes oficiālais informatīvais portāls nav, nevar un nedrīkst būt vietne, kurā neleģitīmais Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ļaunprātīgi eskalē melīgu kampaņu pret mani, mazākuma deputātu Ģirtu Valdi Kristovski vai citādi domājošiem,”

uzsver Ventspils domes opozīcijas deputāts, vienlaikus norādot, ka tagad arī pārējie Ventspils domes mazākuma deputāti gaidīs, kā pašvaldība pildīs tiesas nolēmumu.

Konflikts starp Ventspils pašvaldības deputātiem A. Lembergu un Ģ.V. Kristovski aizsākās 2017.gada vasarā, kad tobrīd neleģitīmi Ventspils domes priekšsēdētāja amatu ieņemošais A. Lembergs izmantoja pašvaldības komunikatīvo resursu – portālu ventspils.lv -, lai nepamatoti apvainotu Ģ.V. Kristovski par it kā no Ventspils pilsētas pašvaldības pieprasītu nodrošinājumu 2-2.7 miljonu eiro apjomā. “Laika gaitā atkārtojot šo nepatiesību Ventspils pilsētas domes oficiālajā portālā, Lembergs šo melīgo ziņu vairākkārt izpušķoja, līdz jau pats sāka to publiski pasniegt kā reāli notikušu faktu, kas izvērties skandāla mērogā,” atceras Ģ.V.Kristovskis.

Uz deputāta Ģ.V. Kristovska iesniegumiem uzrādīt pamatojumu šādas faktiem neatbilstošas informācijas paušanai A.Lembergs neatbildēja. Ģ.V. Kristovska aicinājumi konflikta risināšanā iesaistīties Ventspils domi palika bez ievērības. Turklāt viņam tika atteikta iespēja atspēkot nepatiesās ziņas pašvaldības portālā, norādot, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto atklātības principu šīs nav sabiedrībai nozīmīgas ziņas un to publicēšana būtu pretrunā ar portāla noteikumiem, kas gan Ģ.V.Kristovskim netika izsniegti.

2017.gada nogalē Ģ.V. Kristovskis vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar prasību izvērtēt Ventspils pilsētas domes atteikumu izsniegt interneta portāla lietošanas noteikumus. 2019.gada 13.maijā ar tiesas spriedumu tika nospriests “Uzlikt par pienākumu Ventspils pilsētas domei mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās nodrošināt Ģirtam Valdim Kristovskim vienlīdzīgas pieejas tiesības pašvaldības oficiālajam portālam ventspils.lv”. Tiesa arī nonākusi pie vairākiem būtiskiem secinājumiem, tostarp, ka A.Lemberga izteiktajiem aizskarošajiem apgalvojumiem nav pierādījumu, ka Ventspils  pilsētas domē netiek pieļauta viedokļu daudzveidības atspoguļošana, ka no demokrātijas virsprincipa un ar to saistītā pašvaldības principa izriet pašvaldības deputāta subjektīvas tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem un, ja iepriekšminētais netiek nodrošināts, tad nav saprotama nepieciešamība turpināt pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv publicēt A.Lemberga viedokļus.

Tiesas spriedums pieejams šeit.

Dalies ar ziņu