fbpx Skip to main content

OECD eksperti atzinīgi novērtē Latvijas līdzšinējo veikumu Latvijas budžeta sistēmas pilnveidošanā

Lai atbilstoši Finanšu ministrijas stratēģijai un izvirzītajiem mērķiem izveidotu, attīstītu un ieviestu reformas budžeta plānošanā un izpildes procesu analīzē, tika īstenots strukturālo reformu projekts “Valsts finanšu vadības darbības uzlabošana Latvijā – budžeta sagatavošana un izpilde”. Projekta ietvaros veiktajā pārskatā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti atzīmēja, ka Latvijas pēdējās desmitgades nozīmīgākā reforma ir bijusi ilgtspējīgas vidēja termiņa budžeta sistēmas izveide, kuras pamatā ir stingru un skaidru fiskālo noteikumu kopums.

Tāpat pozitīvi novērtēts Latvijas 2016. gadā aizsāktais ikgadējo izdevumu pārskatīšanas process. Tā ir viena no jomām, kurā Latvija ir panākusi iespaidīgu progresu labas starptautiskās budžeta pārvaldības prakses pārņemšanā.

Projekta ietvaros tika sagatavots pārskats par pašreizējo budžeta izpildes procesu Latvijā, identificējot potenciālos trūkumus salīdzinājumā ar starptautisko un Eiropas Savienības labo praksi. Pārskatā apskatīts tiesiskais un normatīvais regulējums, papildu finansējuma piešķīrumu kārtība, esošo resursu pārdales process, budžeta izpilde un uzskaites, grāmatvedības un budžeta izpildes sistēma.

Īstenojot projektu, sagatavotas secīgi ieviešamās galvenās un papildu rekomendācijas valsts finanšu pārvaldības sistēmas tiesiskā un normatīvā regulējuma modernizācijai. Tāpat ir sniegtas funkcionālo prasību rekomendācijas, ieviešot jaunu budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmu, kā arī sagatavoti ieteikumi attiecībā uz resursu vadības un kontroles institucionālo struktūru un atbildības sadalījumu, veicinot aktīvu nozaru ministriju iesaisti budžeta un snieguma vadības procesā.

Projekts tika sākts 2021. gada vasarā un ilga 20 mēnešus. Projektu īstenošanai tika piesaistīti OECD eksperti, ko finansēja Eiropas Komisija, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu. Atbalsta programma nodrošina ekspertīzi un palīdz Eiropas Savienības dalībvalstīm izstrādāt un īstenot reformas dažādās politikas jomās.

Informāciju sagatavoja, foto:
Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu