fbpx Skip to main content

Piešķir papildu finansējumu pedagogu atalgojuma palielināšanai no jaunā mācību gada

Pedagogu atalgojuma palielināšanai jaunā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem, papildus no valsts budžeta piešķirti vairāk nekā 13,2 miljoni eiro. Papildu finansējums 2024. gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim, iekļauts valsts budžeta bāzes izdevumu 2024. – 2026. gadam projektā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojums par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas šodien, 2023. gada 22. augustā, apstiprināts valdībā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Pedagogu atalgojuma palielināšana ir un būs svarīga valdības prioritāte. Šim gadam kopumā esam nodrošinājuši valdības papildus piešķirto finansējumu pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai 124 miljonus eiro apmērā. Mēs mērķtiecīgi turpinām iesākto un nākamie soļi paredz risinājumus, kas trīs gadu laikā sniegtu iespējas palielināt skolotāju atalgojumu līdz 2500 eiro.”

Papildus valsts budžeta finansējums piešķirts, lai nodrošinātu pedagogu zemākās darba samaksas pieaugumu pašvaldību pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, kā arī nozaru ministriju pārraudzībā esošajās profesionālās izglītības iestādēs.

Saskaņā ar pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā noteikto, pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likme palielinās par 15,8% – no 1070 eiro 2022./2023.m.g. līdz 1240 eiro par likmi no 2023. gada 1. septembra. Tādējādi pakāpeniski turpinās nevienlīdzības mazināšana darba samaksā starp pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu pedagogiem.

Par 13,3% palielināsies zemākā mēneša darba algas likme par 30 stundu darba nedēļu vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem – no 900 eiro par likmi 2022./2023.m.g. līdz 1020 eiro no 2023. gada 1. septembra. Tā kā vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem no 2023. gada 1. septembra darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, tiek mainīta un būs  36 stundas nedēļā, attiecīgi mēneša darba algas likme būs 1224 eiro. Atbalsta personāla slodzes apmērs saglabājas 30 stundas nedēļā, un darba algas likme būs 1020 eiro.

Palielinātas tiek arī  zemākās mēneša darba algas likmes vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī izglītības metodiķiem. Savukārt, profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogiem saglabājas noteiktā darba slodze 1320 darba stundas gadā (30 stundas nedēļā) un attiecīgi zemākā mēneša darba algas likme 1020 eiro no 2023.gada 1.septembra.

Tāpat ministrija atgādina, ka valdība nosaka pedagoga zemākā atalgojuma līmeni, par kuru mazāk darba devējs – pašvaldība – pedagogam nedrīkst maksāt. Valsts nenosaka konkrētu algu līmeni skolās, tā ir pašvaldības kompetence. 2022. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunais izglītības iestāžu finansēšanas modelis – “skolēns pašvaldībā”, kas skolu dibinātāju – pašvaldību rokās nodod iespēju un atbildību izlemt – kādas, cik lielas un cik noslogotas skolas sava novada bērniem attīstīt un kā veidot optimālu, konkurētspējīgu skolotāja atalgojumu.

Ministru kabineta rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pieejams TAP portālā.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija

Dalies ar ziņu