fbpx Skip to main content

Reirs: atbalsta pasākumu mērķis ir paātrināt vakcināciju

Šodien valdībā tika pieņemti lēmumi par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzē skartajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kam Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms.

Valsts interesēs ir ierobežot vīrusa izplatību un lai tautsaimniecība darbotos bez ierobežojumiem. Lēmumus par atbalsta pasākumiem pieņēmām valsts interesēs, lai sasniegtu divus mērķus. Pirmkārt, svarīgi ir atbalstīt uzņēmējus un saglabāt darba vietas saimnieciskās darbības ierobežojumu periodā. Otrkārt, būtiski ir strauji kāpināt vakcinācijas tempu. Valdības mērķis ir nodrošināt, lai vismaz 75% no visas sabiedrības ir vakcinēti. To panākot, varēsim mazināt un atcelt ierobežojumus, tā veicinot pakalpojumu un uzņēmējdarbības atjaunošanos cietušajās nozarēs. Vakcinēšana palīdz samazināt vīrusa ietekmi. Sasniedzot augstu vakcinēto personu īpatsvaru, varēsim atgriezties pie normālas tautsaimniecības darbības.

Labākais atbalsts Latvijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem ir vakcinācija. Tāpēc, strādājot pie atbalsta pasākumu dizaina, ietvērām sasaisti ar vakcinācijas faktu. Atbalsts tiks sniegts divos virzienos – apgrozāmo līdzekļu grants un subsidētās darbavietas. Atbalstu algu subsīdijai saņems vakcinēti strādājošie.

Lai valdības rīcībā būtu aktuāli dati par situāciju, esam uzdevuši Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par pienākumu divas reizes mēnesī iesniegt Ministru kabinetam informāciju par atbalsta saņemšanas pieteikumiem un tendencēm, kā arī atteikumu iemesliem. Tas ļaus valdībai operatīvi novērtēt atbalsta pasākumu pieejamību un atbalsta sistēmas pilnveidošanas nepieciešamību.

Citu Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstu pieredze norāda uz skaidru korelāciju – valstīs, kurās ir liela sabiedrības vakcinācijas aptvere, tiek mazināti un atcelti ierobežojumi, ļaujot pilnvērtīgi darboties ekonomikai un pakalpojumiem. Arī mēs esam attīstīto valstu saimē, un nav pieļaujams, ka nepietiekama vakcinēto personu skaita dēļ šobrīd spēkā esošie ierobežojumi pakalpojumu sniegšanā, tirdzniecībā un citās jomās grauj mūsu valsts tautsaimniecību un konkurētspēju starptautiskā arēnā. Jāpiebilst arī, ka katrs pandēmijas uzliesmojums rada nozīmīgus tēriņus valsts budžetā, kas faktiski ilgtermiņā atsauksies uz nodokļu maksātāju maciņiem. Tādēļ valdība Latvijas sabiedrības interesēs dara visu iespējamo, lai kāpinātu vakcinācijas tempu.

 

 

Fakti par līdzšinējo atbalstu tautsaimniecībai un tā ietekmi

Covid-19 krīzes pārvarēšanā būtiska loma ir valdības īstenotajiem ekonomikas atbalsta un izaugsmes veicināšanas pasākumiem. Latvijā īstenota viena no Eiropas Savienībā dāsnākajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem un strādājošajiem, un tā sniedza būtisku atbalstu ekonomikas izaugsmei un palīdzēja saglabāt pāri par 60 tūkstošiem darba vietu krīzes ietekmētajās nozarēs. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm, vidējais bezdarba līmenis Latvijā 2021. gadā būs zem 8% līmeņa.

Tomēr arī atbalsta pasākumi nespēs pilnībā atjaunot krīzes smagāk skartās nozares – transportu, izmitināšanu un ēdināšanu, mākslu, izklaidi un atpūtu, profesionālos pakalpojumus. Arī turpmāk, vidējā termiņā, šo nozaru attīstība ir nenoteikta un lielā mērā ir atkarīga no Covid-19 ierobežošanas sekmēm.

Līdz šā gada 10. oktobrim apstiprinātais Covid-19 atbalsts tautsaimniecībai 2021. gadam ir 3,25 miljardi eiro jeb 10,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), un no tā faktiski tika izsniegti jau 1,77 miljardi eiro. Lielākais atbalsts līdz šim brīdim tika izlietots grantiem apgrozāmajiem līdzekļiem (501 miljons eiro), veselības nozarei (315 miljoni eiro), vienreizējiem pabalstiem ģimenēm par bērniem (188 miljoni eiro), dīkstāves pabalstiem (136 miljoni eiro) un vienreizējiem pabalstiem senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti (110 miljoni eiro).

Atbalsta sniegšana tiks turpināta, ņemot vērā “mājsēdi” un noteiktos ierobežojumus nozaru darbībai. Tiks sniegts ikmēneša pabalsts vakcinētajiem senioriem no 1. novembra līdz nākamā gada 31. martam 20 eiro apmērā, ņemot vērā vispārējo cenu pieaugumu, tostarp energoresursu cenu sadārdzinājumu 2021. gadā.

Uzņēmumiem tiks izsniegti granti apgrozāmajiem līdzekļiem un strādājošie atbalstīti algu subsīdiju veidā.

 

Uzzini vairāk par atbalstu 👉 Ministru kabineta mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu