fbpx Skip to main content

Reirs: nododot īpašumu Latvijas Zinātņu akadēmijai, pieņemts vēsturisks lēmums

Otrdien, 15. februārī, Ministru kabinets atbalstīja rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā nodošanu bez atlīdzības Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā. LZA ēkā cita starpā plānots izveidot zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas radošuma centru, lai veicinātu zināšanu pārnesi no fundamentālajām zinātnēm uz praktisku pielietojumu, celtu Latvijas sabiedrības izpratnes un izglītības līmeni par zinātni, kā arī nodrošinātu dinamisku un interaktīvu ekspozīciju par zinātnes sasniegumiem. Vienlaikus attīstības programma paredz attīstīt sadarbību starp zinātniskajām institūcijām un pētnieku grupām.

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzīst: “Atrisinot Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašuma piederības jautājumu, ir pieņemts vēsturisks lēmums, kas ļaus izveidot zinātnes pili – daudzfunkcionālu izglītības un zinātnes centru un tā infrastruktūras attīstīšanai piesaistīt Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) finansējumu. Tagad ēkai ir saimnieks, kam ir skaidra attīstības vīzija un plāns, un tā īstenošana sniegs nozīmīgu pienesumu zināšanās balstītas ekonomikas un Latvijas tautsaimniecības attīstībā.”

Nekustamais īpašums LZA nepieciešams, lai īstenotu LZA Hartā noteiktos uzdevumus – zinātnes attīstīšana, pētījumu veicināšana un veikšana fundamentālo un lietišķo zinātņu jomā, Latvijas tautas un valsts vēstures, kultūras un valodas izpētes un izkopšanas veicināšana, kā arī ar Latvijas dabas resursiem, to optimālas izmantošanas iespēju un apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu atbalstīšana. Tāpat tas nepieciešams Latvijas attīstības procesu prognozēšanai, tautas un valdības operatīvai iepazīstināšanai ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām.

LZA lūdza atbalstīt jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu LZA īpašumā bez tiesībām to atsavināt un lūdza sniegt LZA ceļa karti nekustamā īpašuma pārņemšanai nolūkā sekmīgi to attīstīt un apsaimniekot vēstulē 2019. gada 4. jūlijā.

Ņemot vērā vēstulē pausto, ar finanšu ministra rīkojumu tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā piedalījās Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, LZA un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji, kas sagatavoja priekšlikumus par nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas iespējām.

Rīkojuma projekts ir skatāms Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/a6662050-1e69-4f6f-8911-9f0992d4b5c5.

LZA ēka (celtniecības periods 1953.-1958.gads, arhitekti O. Tīlmanis, K. Plūksne, V. Apsītis) ir raksturīga piecdesmito gadu augstceltne, arhitektūras piemineklis un joprojām ir viena no visaugstākajām šādas konstrukcijas celtnēm Latvijā. Eiropā LZA ēkai līdzīgas piecdesmito gadu augstceltnes daudzviet ir atjaunotas un kalpo par tūrisma, kultūras un informācijas objektiem.

Veiksmīgs piemērs, kā piecdesmito gadu augstceltnē tiek attīstīta un popularizēta zinātne, ir 2018.gadā atjaunotā Polijas zinātņu akadēmijas ēka jeb Varšavas Kultūras un Zinātnes pils (poļu: Pałac Kultury i Nauki). Šodien tajā atrodas centrs, kura misija ir veicināt apmeklētāju zinātkāri, palīdzēt labāk iepazīt pasauli, veikt visdažādākos zinātniskos eksperimentus un saprast, kāpēc rodas viena vai cita dabas parādība. Varšavas Kultūras un Zinātnes pilī atrodas vairāki muzeji, izglītības iestādes, notiek kursu nodarbības, izvietots kinoteātris, kafejnīcas, restorāns. Varšavas Zinātņu akadēmijas attīstības programmu finansē Eiropas Investīciju banka, investējot pamatā nemateriālo ieguldījumu finansēšanā un zinātniskā aprīkojuma (iekārtu) iegādē.

 

Informāciju sagatavoja:
Finanšu ministrija

Foto: Jānis Deinats

Dalies ar ziņu