fbpx Skip to main content

Vaidere apstiprināta par lielākās ES ārvalstu delegācijas viceprezidenti

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere šodien ir ievēlēta par Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) un Eiropas Savienības (ES) delegācijas viceprezidenti.

Ņemot vērā, ka ES sniedz finansiālu palīdzību ĀKK valstīm, Vaidere norāda, ka ir jāseko līdzi finansējuma izlietojumam un situācijas attīstībai šajās valstīs. “Mums jāpanāk, ka tiek radītas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, lai tie neemigrētu. Ar ES atbalsta fondu jānodrošina infrastruktūras attīstība un ražošana, ko veicinātu Eiropas, nevis Ķīnas vai citu trešo valstu uzņēmumi.

Tas palīdzētu arī mūsu ekonomiskajai izaugsmei Latvijā,” uzsvēra politiķe. “Diemžēl, ne vienmēr līdzekļi nonāk pie tiem, kam palīdzība patiešām nepieciešama.” Starp 2014. un 2020. gadu, Eiropas Attīstības fonda līdzekļi sasniedz 30,5 miljardus eiro.

“Sadarbība ar 79 ĀKK valstīm ir nepieciešama arī lai veicinātu tirdzniecību, kā arī cīnītos pret klimata pārmaiņām un nelegālo migrāciju. Attīstība un droša situācija šajās valstīs ir Latvijas interesēs,” piebilst Vaidere.

Apsveicot Vaideri, Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis uzsvēris, ka tā ir ietekmīga loma Latvijai Eiropas Parlamenta lielākajā delegācijā darbam ar ārvalstīm. Attiecībā uz ĀKK valstu sarežģītajām problēmām, Dombrovskis piebilda: “Esmu pārliecināts, ka Ineses plašā pieredze ārlietās un cilvēktiesību jautājumos, kā arī pamatīgās zināšanas par reģionu dažādajām valstīm, ļaus teicami tikt galā ar šiem nozīmīgajiem pienākumiem.”

Arī Vaideres ilggadējais kolēģis Eiropas Parlamentā Mihaels Gālers no Vācijas pamatoja, ka viņai pienākumus pildīt palīdzēs lielā pieredze, kas iegūta gan kā Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājai, gan desmit gadus strādājot Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejā. Savukārt Eiropas Tautas Partijas (ETP) grupas viceprezidents Andrejs Kovačevs no Bulgārijas atzīmēja, ka svarīga priekšrocība politiķei ir viņas paveiktais kā ETP grupas atbildīgajai cilvēktiesību jautājumos.

Inese Vaidere ir vienīgā Latvijas pārstāve šajā delegācijā. Delegācijas 78 biedri no ES un 78 ĀKK reģionu pārstāvji kopīgi analizē politisko, ekonomisko un sociālo situāciju delegācijas valstīs, kā arī regulāri uzņem augsta līmeņa ekspertus un politiskos līderus diskusijām.

ĀKK un ES sadarbojas apvienotā Parlamentārā asamblejā, kas tika izveidota 2000. gadā, parakstot Kotonū līgumu. Tas ir tiesiskais regulējums attiecībām starp ES un 79 ĀKK valstīm, pārstāvot vairāk nekā 1,5 miljardus cilvēku. Tā mērķis ir samazināt nabadzību, kā arī atbalstīt partnervalstu ilgtspējīgu ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību.

Informāciju sagatavoja:
Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks

Dalies ar ziņu