fbpx Skip to main content

Valdis Dombrovskis: JAUNĀS VIENOTĪBAS pieredze darbā un krīžu pārvarēšanā sekmēs augšupeju jaunajos novados

2021. gada gada pašvaldību vēlēšanas ir īpašas, jo norisināsies jauno novadu formātā, tādēļ partiju apvienībai JAUNĀ VIENOTĪBA ir jāpiedāvā skaidrs, iedzīvotāju interesēm atbilstošs politiskais piedāvājums, ņemot vērā jauno administratīvi teritoriālo dalījumu.

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, Eiropas tirdzniecības komisārs: “Šajās vēlēšanās mums ir jāsniedz redzējums par to, kā katrs jaunais novads var dot savu pienesumu valsts izejai no krīzes un mērķtiecīgi izmantot pieejamos Eiropas un valsts budžeta finanšu resursus. Šajā kontekstā svarīga būs spēja koordinēt darbu pašvaldību, valdības un arī Eiropas līmenī. Mums jāsniedz arī skaidrs redzējums tam, kā valsts attīstības prioritātes, tai skaitā ekonomikas zaļā un digitālā transformācijas, un sociāli iekļaujoša izaugsme tiks saskaņotas ar jauno novadu vajadzībām un iespējām. Tie nebūs viegli uzdevumi, bet politikā vieglu uzdevumu nemēdz būt. Īpaši tādās sarežģītās situācijās, kā pašreizējā. Esmu pārliecināts, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS ilggadējā pieredze gan krīžu pārvarēšanā, gan ikdienas darbā ļaus šādu redzējumu sagatavot un īstenot dzīvē.

Uzrunājot kolēģus partiju apvienībā JAUNĀ VIENOTĪBA, V. Dombrovskis norādīja, ka pēc globālās finanšu un ekonomiskās krīzes 2008. gadā gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā tika veiktas nopietnas strukturālās reformas un, pateicoties tām, šajā krīzē Latvija nonākusi ar sabalansētu ekonomikas attīstību un stabilu finanšu situāciju, savukārt atbildīga fiskālā un makroekonomiskā politika pirmskrīzes periodā tagad dod iespēju Latvijai veikt nepieciešamos ekonomikas stimulēšanas pasākumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks uzsvēra, ka Eiropas Savienības reakcija uz pandēmijas izraisīto krīzi bija ātra un izlēmīga.

Kopumā tiek vērtēts, ka dalībvalstu un ES īstenotie pasākumi ir ļāvuši būtiski – par 4,5 procentpunktiem mazināt ekonomikas kritumu pagājušajā gadā. Jaunākās ekonomiskās prognozes dod pamatu cerībai, ka jau pavasarī sāksies ekonomikas atkopšanās ar spēcīgāku pieaugumu gada otrajā pusē,” secina V. Dombrovskis.

ES ir vienojusies par apjomīgāko stimulu paketi ES vēsturē – tās kopējais apmērs ir 1,82 triljoni eiro. Turklāt Eiropas ekonomikas atjaunošanas plāns – 750 miljardi eiro – tiks finansēts, kopīgi aizņemoties līdzekļus finanšu tirgos. Šāda pieeja ES līmenī tiek īstenota pirmo reizi.

Dombrovskis uzsver divus lielus izaicinājumus, kas aktuāli jārisina šobrīd – pirmkārt, pēc iespējas ātrāk ierobežot COVID-19 izplatību un atgriezties pie normālas valsts, ekonomikas un arī sabiedrības funkcionēšanas, bet, otrkārt, valsts un pašvaldību līmeni nodrošināt vienotu, kopīgu redzējumu par pieejamā ES finansējuma racionālu izmantošanu.

Vakcinācija, neapšaubāmi, ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem izejai no krīzes un ekonomikas atlabšanai, tādēļ nepieciešama gan visu valsts pārvaldes līmeņu un nevalstiskā sektora, gan katra Latvijas iedzīvotāja personīga iesaistīšanās cīņā ar pandēmiju. Pašvaldībām, kā iedzīvotājiem tuvākajam pārvaldības līmenim, ir aktīvi jāiesaistās vakcinēšanas kampaņas veicināšanā. Aktīvākās pašvaldības jau šobrīd ir aktīvi iesaistījušās gan iedzīvotāju informēšanā, gan praktiski atbalstot vakcinēšanas izvēršanu savā teritorijā,” atzina V. Dombrovskis.

Savukārt, runājot par ES finansējumu, viņš uzsvēra, ka pieejamo avotu pašlaik ir salīdzinoši daudz.

ES fondi 2021. – 2027.gadiem, Ekonomikas Atjaunošanas un noturības instruments, kopienu programmas, Taisnīgas Pārkārtošanās fonds, paaugstinātie aizņemšanās griesti pašvaldībām – tas nebūt nav pilns finansējuma avotu saraksts. Atslēgas vārdi efektīvai finansējuma izmantošanai un valsts ekonomikas atjaunošanai ir pārdomāta stratēģija un administratīvā kapacitāte. Domāju, ka JAUNĀ VIENOTĪBA spēj to nodrošināt,” uzsvēra Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks.

Dombrovskis norādīja, ka šobrīd svarīgi ir pēc iespējas ātrāk sagatavot Latvijas Ekonomikas Atjaunošanas un noturības plānu, kas būs pamats ES finansējuma saņemšanai ekonomikas atveseļošanai.

Ātra plāna apstiprināšana nozīmē arī skaidrus orientierus kvalitatīvu jauno novadu plānošanas dokumentu izstrādei un ātru finansējuma nonākšanu pašvaldību rīcībā,” sacīja Eiropas komisārs.

Sestdien, 13. martā, notiek partijas VIENOTĪBA domes un apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA kopsēde, kurā iepazīstina ar apvienības piedāvājumu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām visā Latvijā.

Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA šogad vēlēšanās startēs 5 valstspilsētās, to vidū Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, un 29 jaunajos novados – kopā 34 pašvaldībās pēc jaunā teritoriālā iedalījuma.

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido sešas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” un “Latgales partija”. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Papildus informācijai:
Partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 67205472

Dalies ar ziņu