fbpx Skip to main content

Andreja Judina prioritātes un publikācijas

14. Saeimas vēlēšanās kandidēšu Jaunās Vienotības sarakstā Rīgā ar 3. numuru.

Šobrīd esmu 13. Saeimas deputāts, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, kā arī Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs. Vienmēr iestājos par tiesiskumu, taisnīgumu un saliedētu sabiedrību.

Saeimas vēlēšanās kopā ar Jaunā Vienotība komandu pārstāvam ideju par Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela un droša par nākotni. Mēs iestājamies par saliedētu un vienotu politisko nāciju.

Saeimā manas politiskās darbības prioritātes ir un būs:
✅ valsts, kuras attīstības pamatā ir vērtības, nevis īstermiņa risinājumi;
✅ demokrātija, kas prot sevi aizstāvēt;
✅ sabiedrības drošības stiprināšana;
✅ stipra pilsoniskā sabiedrība – atbalsts nevalstiskajām organizācijām;
✅ neatkarīgie sabiedriskie mediji;
✅ medijpratības veicināšana un cīņa ar dezinformāciju;
✅ bērnu tiesību un interešu aizsardzība;
✅ efektīva krimināltiesību politika.

Ar lielu daļu no augstāk minētajām prioritātēm esmu strādājis jau arī līdz šim, lai veicinātu sabiedrības drošību, vienotību un labklājību. Par atsevišķiem maniem darbiem 13. Saeimā (sagatavotajiem likumprojektiem, priekšlikumiem un iniciatīvām) vairāk var uzzināt šeit:

 

Latvijas Republikas pilsonības jautājumi:

 • Latvijas Republikas pilsonības zaudēšana – (Jurista Vārds, 10.05.2022)
 • Par Pilsonības likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkta interpretāciju – par dupultpilsonības saglabāšanu personām, kuras kļuvušas par citu valstu pilsoņiem – (Jurista Vārds, 26.01.2021)
 • Pilsonības atņemšana personām, kuras būs izrādījušas atbalstu cilvēkiem vai valstīm, kas pastrādā kara noziegumus un apdraud demokrātisku valstu suverenitāti, teritoriālo integritāti vai konstitucionālo iekārtu, vai pati persona iesaistās šo noziegumu veikšanā. (Facebook, 21.04.2022)

 

Atbildība par COVID-19 vakcinācijas sadarbībspējīga sertifikāta viltošanu:

 

Bērnu tiesību aizsardzība, labklājības un drošības veicināšana:

 • Nepilngadīgo kriminālatbildības reforma – nepilngadīgai personai kriminālatbildību piemērojot tikai noteiktos gadījumos. Tādā veidā samazinot jauniešu – likumpārkāpēju skaitu, veicinot jauniešu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā, kā arī darba tirgū. (Jurista Vārds, 27.10.2020.); (Facebook, 28.10.2020.)
 • Krimināllikuma 174. panta – cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo – piemērošanas aktuālās problēmas (Jurista Vārds, 25.02.2020)
 • Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” likvidācija un jauna audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – ieviešana (Facebook,19.06.2022.)
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozīšanas priekšlikumi un par “nolaidības” jēdziena iekļaušanas nepieciešamību šajā likumā. (Facebook, 01.2021)
 • Valsts atbalsts vecākiem, kas audzina bērnus vieni (Facebook, 08.03.2021)
 • Precizējumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma pantos, kas saistīti ar vardarbības pret bērniem novēršanu. (Facebook, 08.12.2020.)

 

Labticīgā ieguvēja aizsardzība:

 

Sabiedrības saliedētība vienotā informatīvajā telpā:

 • Sabiedrības saliedētības un vienotas sociālās atmiņas veicināšana (Facebook, 09.05.2022)
 • Vienotas informatīvās telpas izveide (Facebook, 26.04.2022.)
 • Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz iespēju aizliegt tādas valsts audio un audiovizuālu programmu vai pakalpojumu izplatīšanu pēc pieprasījuma Latvijas teritorijā, kura grauj vai apdraud citas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai valstisko neatkarību. (Facebook, 26.05.2022.)
 • Grozījumi Krimināllikumā, kas aizliedz nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas nodrošina piekļuvi audio vai audiovizuālajām programmām, kas nav iekļautas Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā. (Facebook, 06.2022.)

 

Viltus ziņu izplatīšanas ierobežošana:

 

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana:

 

Atbildība par agresīvu uzvedību pret cilvēkiem:

 • Administratīvā atbildība par agresīvu uzvedību (Facebook, 06.04.2022.)
 • Naida noziegumi pret cilvēku viņa seksuālās orientācijas (līdztekus etniskajai, nacionālajai, rases vai reliģiskajai piederībai) dēļ, kas ir atzīstams par kriminālatbildību pastiprinošu apstākli. (Facebook, 26.04.2021.)
 • Par priekšlikumu paredzēt kriminālatbildību par varas pārstāvja goda aizskaršanu (Jurista Vārds, 23.02.2021)

 

Militārās agresijas simbolu aizliegums:

 • Administratīvās atbildības paredzēšana par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskās vietās. (Facebook, 05.03.2022)
 • Padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegums un to demontāža (Facebook, 26.05.2022.)
 • Grozījumus likumā, kas atceļ juridiskos šķēršļus padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai. (Facebook, 12.05.2022.)

 

Citi:

 • Uzturēšanas atļauju pagarināšana Krievijas pilsoņiem (Facebook, 10.08.2022.)
 • Interešu pārstāvības tiesiskā regulēšana un krimināltiesību normas (lobēšanas likums) – (Jurista Vārds, 28.09.2021)
 • Veselības aprūpes nozares darbinieku atalgojuma sistēmas trūkumi un tās reforma – (Facebook, 30.01.2020.)
 • Grozījumi Kriminālprocesa likumā, kuru mērķis ir nodrošināt iespēju efektīvāk cīnīties ar noziedzīga ceļā iegūto līdzekļu legalizēšanu (“naudas atmazgāšanu”). (Facebook, 23.05.2019.)

Autors: Andrejs Judins

Dalies ar ziņu