fbpx Skip to main content

Ineses Lībiņas-Egneres publikācijas dažādos medijos

Deputāte: Ilgo tiesvedību iemesls nav trūkumi likumos, bet gan to piemērošanā

Atsauce:
Deputāte: Ilgo tiesvedību iemesls nav trūkumi likumos, bet gan to piemērošanā. LETA, 21.07.2022.
https://www.leta.lv/search/find/?patern=ilgo&mode=nonozare%2Cstem&item=3489C12F-0B99-4C8A-A439-96A3F64FAE04

 

Lībiņa-Egnere: Viens no būtiskākajiem riskiem valsts iekšējai drošībai ir informatīvā sašķelšana un sašķeltība

Atsauce:
Lībiņa-Egnere: Viens no būtiskākajiem riskiem valsts iekšējai drošībai ir informatīvā sašķelšana un sašķeltība. LETA, 08.07.2022.
https://www.leta.lv/archive/search/?patern=L%C4%ABbi%C5%86a-Egnere&item=88D4293F-EE15-487F-B64D-60BCB6C89FE1&date=-10800,1660338000&mode=

 

Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-05-01

18. JANVĀRIS 2022 /NR. 3 (1217)
DR. IUR. INESE LĪBIŅA-EGNERE
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docente, Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājas biedre

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-05-01. Jurista Vārds, 18.01.2022., Nr. 3 (1217), 28.lpp.
https://juristavards.lv/doc/280386-komentars-par-satversmes-tiesas-spriedumu-lieta-nr-2021-05-01/

 

Iespējamie risinājumi lobēšanas tiesiskajam regulējumam Saeimā

28. SEPTEMBRIS 2021 /NR. 39 (1201)
DR. IUR. INESE LĪBIŅA-EGNERE
Saeimas priekšsēdētājas biedre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docente

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Iespējamie risinājumi lobēšanas tiesiskajam regulējumam Saeimā. Jurista Vārds, 28.09.2021., Nr. 39 (1201), 7.-9.lpp.
https://juristavards.lv/doc/279569-iespejamie-risinajumi-lobesanas-tiesiskajam-regulejumam-saeima/

 

Nesakārtotie jautājumi var radīt neskaidras tiesiskās situācijas
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-34-03

15. JŪNIJS 2021 /NR. 24 (1186)
DR. IUR. INESE LĪBIŅA-EGNERE
Saeimas priekšsēdētājas biedre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docente

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Nesakārtotie jautājumi var radīt neskaidras tiesiskās situācijas. Jurista Vārds, 15.06.2021., Nr. 24 (1186), 28.-29.lpp.
https://juristavards.lv/doc/279068-nesakartotie-jautajumi-var-radit-neskaidras-tiesiskas-situacijas/

 

Tiesu politikas apakškomisija kā sadarbības platforma

9. JŪLIJS 2019 /NR. 27 (1085)
DR. IUR. INESE LĪBIŅA-EGNERE
Saeimas deputāte (Jaunā Vienotība), Saeimas priekšsēdētājas biedre, Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja

Atsauce:

Lībiņa-Egnere I. Tiesu politikas apakškomisija kā sadarbības platforma. Jurista Vārds, 09.07.2019., Nr. 27 (1085), 18.-19.lpp.
https://juristavards.lv/doc/274966-tiesu-politikas-apakskomisija-ka-sadarbibas-platforma/

 

Viņpus labā un ļaunā: juristu skatījums uz čekas maisiem

21. MAIJS 2019 /NR. 20 (1078)
DR. IUR. INESE LĪBIŅA-EGNERE
13. SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS BIEDRE, SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS UN SAEIMAS NACIONĀLĀS DROŠĪBAS KOMISIJAS DEPUTĀTE, TIESU POLITIKAS APAKŠKOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, LU JURIDISKĀS FAKULTĀTES DOCENTE

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Viedoklis: Viņpus labā un ļaunā: juristu skatījums uz čekas maisiem. Viņpus labā un ļaunā: juristu skatījums uz čekas maisiem. Jurista Vārds, 21.05.2019., Nr. 20 (1078), 11.-19.lpp.
https://juristavards.lv/doc/274715-vinpus-laba-un-launa-juristu-skatijums-uz-cekas-maisiem/

 

Latvijas Republikas Satversmes II nodaļas komentāri
16. Saeima ievēlē savu prezidiju, kurš sastāv no priekšsēdētāja, viņa diviem biedriem un sekretāriem. Saeimas prezidijs darbojas nepārtraukti pa visu Saeimas pilnvaru laiku.

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Satversmes 16. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 252.-273.lpp.

 

Latvijas Republikas Satversmes II nodaļas komentāri
17. Jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklāj iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs vai prezidija uzdevumā cits prezidija loceklis.

Atsauce:
Lībiņa-Egnere I. Satversmes 17. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020, 274.-280.lpp.

 

Latvijas Republikas Satversmes III nodaļas komentāri

52. Ja Valsts Prezidents atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts, pirms viņa amata laiks izbeidzies, Valsts Prezidenta vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs, kamēr Saeima izvēl jaunu Valsts Prezidentu. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts Prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu.

Atsauce:
Kārkliņa A., Lībiņa-Egnere I. Satversmes 52. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā, – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, 412.-426.lpp.

 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

96. Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.

Atsauce:
Danovskis E., Ruķers M., Lībiņa-Egnere I. Satversmes 96. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā,- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 237.-266.lpp.

 

Dalies ar ziņu