fbpx Skip to main content

Reirs rosina atzīt Austrumu pierobežas unikalitāti un veikt pasākumus reģiona attīstībai

Otrdien, 23. augustā, Ministru kabineta izbraukuma sēdē Ludzā tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā Finanšu ministrijai noteikto uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu, kurā FM rosina veikt pasākumus reģiona attīstības jomā, atzīstot Austrumu pierobežas (Latgales un Alūksnes) unikalitāti.

Tāpat FM aicina Vide aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sadarbībā ar nozaru ministrijām izvērtēt iespēju izstrādāt reģionālo attīstības plānu, kurā būtu apzinātas risināmās problēmas, noteikti īstenojamie pasākumi, nepieciešamais finansējuma apjoms, kā arī iespējamais finansējuma avots. Savukārt, plānojot reģionu attīstību un investīcijas tajos, jāņem vērā Latvijas Austrumu pierobežas īpašais statuss un prioritāte.

FM informatīvajā ziņojumā norāda uz Latgales reģiona situāciju un satraucošajām perspektīvām ģeopolitisko un ekonomisko apstākļu ietekmē, ņemot vērā Latgales etniskās un pierobežas īpašības un ar to saistītos fiziskās, ekonomiskās un informatīvās drošības riskus.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Krievijas izprovocētais karš Ukrainā tieši pierobežas reģioniem rada militāra iebrukuma, migrācijas, informatīvās drošības un citus draudus. Domājot par Latgales attīstību, šis brīdis ir īpaši nozīmīgs, lai valdība atzītu Austrumu pierobežas (Latgales un Alūksnes) unikalitāti un lemtu par visaptverošiem pasākumiem pierobežas attīstības jomā. Papildus reģionālās attīstības plāniem, kuri jau līdz šim ir nesuši augļus Latgales attīstībā un kuru īstenošana ir jāturpina, ir nepieciešams izveidot jaunu programmu pierobežai, kas mazina tai raksturīgos īpašos riskus. Šiem riskiem pretī var stāties Latgales gars ar latgaliskajām kultūras un identitātes vērtībām, latgaliešu valodas plašāku izmantošanu izglītībā un publiskajā telpā, ar Latgales sociāli ekonomiskās nevienlīdzības risinājumiem, ar darbavietām un labiem ceļiem Latgalē.”

Austrumu pierobežas reģionā ir visstraujāk augošā vidējā darba samaksa. Pieaugumu galvenokārt sekmējušas mērķtiecīgas investīcijas un valsts atbalsts Latgales reģionam, liecina FM informatīvā ziņojuma dati.

FM ir aktīvi strādājusi, lai nodrošinātu valsts, ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības resursus Latvijas pašvaldību attīstībai. Tā, piemēram, dati līdz šī gada jūnija beigām liecina, ka Latgalē īstenošanā (vai pabeigti) ir 2014.-2020. gada ES fondu perioda projekti par gandrīz 418 miljoniem eiro. No minētās summas apjomīgākās investīcijas bijušas tādās jomās kā transports (~ 115 milj. eiro), vides un teritoriālā attīstība (~110 milj. eiro), videi draudzīga ekonomika (~ 102 milj. eiro) un izglītība (~ 39 milj.eiro). Projektu īstenošanas rezultātā Latgalē rekonstruēti siltumtīkli, jaunizveidotas darba vietas, nodarbināti bezdarbnieki pēc apmācībām, Daugavpilī modernizētas tramvaju līnijas u.c.

Vienlaikus ziņojumā uzsvērts, ka pašvaldībām ir jānodrošina pieejamo investīciju mērķtiecīga un savlaicīga izmantošana, lai nezaudētu pieejamo finansējumu, kas iegūts, ieguldot milzīgus FM resursus dokumentācijas sagatavošanā, saskaņošanā un sarunās ar finansējuma devējiem.

Informāciju sagatavoja:
Agita Pudule
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā referente

Tālr.: 27335901
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu