fbpx Skip to main content

Benhena-Bēkena: Valsts, iedzīvotāji, uzņēmēji – vienotība vajadzībās un vēlmēs

Kopš pasaule ir kļuvusi mazāka, pateicoties digitālās vides attīstībai un sniegtajām iespējām, konkurence starp valstīm un uzņēmumiem tajās ir kļuvusi daudz sīvāka un klients krietni zinošāks, kā arī prasīgāks. Kas derēja vakar, tas šodien vairs nav aktuāls. Jebkas un ikvienai gaumei ir atrodams internetā. Iepriekšējās iestrādes uzņēmējdarbībā vairs nesniedz vajadzīgo atdevi. Protekcionisms nav iespējams, jo brīvā tirdzniecība sniedz vairāk ieguvumus nekā zaudējumus. Un pat ja izdotos noteikt protekcionismu, tas nozīmētu ierobežot interneta pieejamību. Vai tas ir tā vērts? Domāju, ka nē, līdz ar to jautājums paliek aktuāls: Ko darīt? Jeb pārfrāzējot, ko valsts var izdarīt, lai mēs pavirzītos uz priekšu un pat kādu apsteigtu dažādos reitingos, indeksos un vienkārši salīdzinot valstu makroekonomiskos rādītājus?

Lai piedāvātais risinājums būtu pietuvināts realitātei, jāatzīmē divas daļas:

1.     Jaunākā no starptautiskās tirdzniecības teorijām, kā arī atvasinātās atziņas par uzņēmējdarbību un konkurenci vēsta, ka valstis tiešā veidā nekonkurē savā starpā, bet gan konkurence ir starp valstu uzņēmumiem. [1]

2.     Atzīt, ka esam maza atvērta ekonomika, kas nozīmē, ka varam ātrāk reaģēt uz impulsiem, salīdzinot ar lielajām ekonomikām, taču neskatoties uz to, mūsu uzņēmēju ekonomiskā veiksme ir cieši saistīta ar globālajiem procesiem.

Tātad, apzinoties ierobežojumus, ir iespējams daudz precīzāk noteikt prioritātes, kuras  atstāj vislielāko ietekmi uz procesiem.

Tāpēc Jaunās Vienotības programmu ir izstrādājuši partijas biedri, ietverot tajā prioritātes, kuras ir būtiskas ikvienam Latvijas iedzīvotājam – cilvēks, daba, tehnoloģijas. (Cilvēkkapitāls, dabas un industriālais kapitāls).

Kāpēc tieši šie trīs un ko tas nozīmē?

Skatoties no uzņēmējdarbības perspektīvas – izglītots un produktīvs darbaspēks, kvalitatīva vide un atbalsts aktivitātēm, kuras veicina bezatlikuma uzņēmējdarbību (Zaļais kurss), automatizācija un mākslīgā intelekta integrācija procesos, kas nodrošina augstākus produktivitātes rezultātus un ļauj novirzīt savus darbiniekus no manuālā darba uz radošu, kurā ir nepieciešama izdoma, zināšanas un spēja sadarboties ar līdzcilvēkiem, lai radītu jaunus risinājumus nākotnes vajadzībām.

Vērtējot prioritātes no iedzīvotāju perspektīvas – personīgā izaugsme caur kvalitatīvu izglītības sistēmu, kā arī mūžizglītības pieejamība, sakopta un pilnvērtīga dzīves telpa visā Latvijas teritorijā, tehnoloģiju attīstība un digitalizācija sniedz iespēju darboties un sazināties ar valsts iestādēm no jebkuras vietas, sasniedzot augstāku efektivitāti.

Savukārt, vērtējot Jaunās Vienotības prioritātes caur valstiskuma prizmu – zinoši un prasmīgi valsts iedzīvotāji ikvienā sektorā, efektīva dabas resursu pārvaldība, ātra informācijas aprite un datos balstīts mērķēts atbalsts ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Tāda ir Jaunā Vienotības vīzija un redzējums par mūsu visu nākotni!

Aicinu 14. Saeimas vēlēšanās atbalstīt mūsu komandu, lai vīzija kļūtu par realitāti!
___________________________

[1] The competitive Advantage of Nations. Michael E. Porter, Free Press, 1998.

 

Autore: Iveta Benhena-Bēkena

Dalies ar ziņu